Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 181 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Hiện tượng Elnino được hiểu là?

A. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường.

B. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Ấn Độ Dương lạnh đi một cách bất thường.

C. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương ấm lên một cách bất thường.

D. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương lạnh đi một cách bất thường.

Câu 2: Hiện tượng Lanina được hiểu là?

A. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Ấn Độ Dương lạnh đi một cách bất thường.

B. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương ấm lên một cách bất thường.

C. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường.

D. vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương lạnh đi một cách bất thường.

Câu 3: Hoạt động của hệ thống kinh tế tuân theo định luật nào sau đây?

A. Định luật thứ nhất nhiệt học.

B. Định luật bảo toàn cơ năng.

C. Định luật bảo toàn năng lượng.

D. Định luật faraday.

Câu 4: Lưu lượng của chất thải phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

A. Tăng trưởng, phát triển kinh tế.

B. Giảm dân số.

C. Đẩy mạnh sản xuất.

D. Đẩy mạnh sản xuất; tăng trưởng, phát triển kinh tế; tăng dân số.

Câu 6: Môi trường là?

A. Nơi chứa đựng chất thải.

B. Nơi cung cấp tài nguyên cho hệ thống kinh tế.

C. Không gian sống của con người.

D. Nơi chứa đựng chất thải, nơi cung cấp tài nguyên cho hệ thống kinh tế và là không gian sống của con người.

Câu 7: Một trong những biện pháp được đánh giá cao đối với bảo vệ môi trường?

A. Công nghệ số

B. Công nghệ sinh học

C. Công nghệ nano

D. Công nghệ tái sử dụng chất thải

Câu 8: Một trong những chức năng cơ bản của hệ thống môi trường là?

A. Phục vụ cuộc sống của con người.

B. Tạo sản phẩm phục vụ con người.

C. Chứa và đồng hóa chất thải của hệ thống kinh tế.

D. Tham gia vào quá trình tiêu thụ phục vụ cuộc sống của con người.

Câu 9: Mưa axít tại Việt Nam có thể trực tiếp gây ra những tác hại nào?

A. Ô nhiễm không khí

B. Ô nhiễm mạch nước ngầm.

C. Ô nhiễm các dòng sông, hồ nước.

D. Ô nhiễm các dòng sông, hồ nước, ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản.

Câu 10: Mức phục hổi của tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

A. Loại tài nguyên.

B. Điều kiện khí hậu.

C. Điều kiện địa lý.

D. Loại tài nguyên, điều kiện địa lý, điều kiện khí hậu.

Câu 11: Mục tiêu của đánh giá môi trường chiên lược bao gồm mấy mục tiêu?

A. Bốn mục tiêu.

B. Năm mục tiêu.

C. Sáu mục tiêu.

D. Bảy mục tiêu.

Câu 12: Nền kinh tế bền vững là?

A. Duy trì được tài nguyên lâu dài.

B. Nền kinh tế đảm bảo cho các nhu cầu vật chất cho con người ngày càng tăng.

C. Ô nhiễm môi trường không vượt quá ngưỡng chịu đựng của môi trường.

D. Nền kinh tế đảm bảo cho các nhu cầu vật chất cho con người ngày càng tăng, duy trì được tài nguyên lâu dài và ô nhiễm môi trường không vượt quá ngưỡng chịu đựng của môi trường.

Câu 13: Nguyên nhân của tài nguyên tái tạo suy kiệt dần là gì?

A. Mức khai thức vượt quá tốc độ tăng trưởng 10%.

B. Mức khai thác vượt quá tốc độ tăng trưởng 50%.

C. Mức khai khác vượt quá tốc độ tăng trưởng.

D. Mức khai thác không vượt quá tốc độ tăng trưởng.

Câu 18: Nhà nước quản lý môi trường bằng công cụ nào?

A. Việc thu thuế môi trường.

B. Việc kiểm soát chặt chẽ những ô nhiễm môi trường.

C. Pháp luật.

D. Chính sách.

Câu 19: Nhà nước quản lý môi trường theo mấy phạm vi quản lý?

A. Hai phạm vi

B. Ba phạm vi

C. Bốn phạm vi

D. Năm phạm vi

Câu 20: Nhà nước quản lý môi trường theo tính chất quản lý bao gồm những loại nào?

A. Quản lý theo kỹ thuật môi trường, kế hoạch môi trường.

B. Quản lý theo chất lượng môi trường, kỹ thuật môi trường.

C. Quản lý theo chất lượng môi trường, kế hoạch môi trường.

D. Quản lý theo chất lượng môi trường, kỹ thuật môi trường và kế hoạch môi trường.

Câu 21: Nội dung đầu tiên của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là nội dung gì dưới đây?

A. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dự liệu và phương pháp đánh giá.

B. Dự báo tác động xấu đối với môi trường có thể xảy ra khi thực hiện dự án.

C. Khái quát về mục tiêu, quy mô đặc điểm của dự án liên quan đến môi trường.

D. Mô tả tổng quát các điều kiện kinh tế xã hội, môi trường có liên quan đến dự án.

Câu 22: Phương pháp đánh giá tác động môi trường bao gồm:

A. năm phương pháp.

B. sáu phương pháp.

C. bảy phương pháp.

D. tám phương pháp.

Câu 23: Tài nguyên nào sau đây có khả năng tái tạo?

A. Rừng

B. Dầu khí

C. Mỏ than đá

D. Mỏ vàng

Câu 24: Tài nguyên nào sau đây là không có khả năng tái tạo?

A. Rừng

B. Thổ nhưỡng

C. Động thực vật dưới nước

D. Mỏ khoáng sản

Câu 25: Theo kinh tế môi trường, môi trường là?

A. Không gian sống của con người.

B. Nơi chứa đựng các tài nguyên tái tạo.

C. Môi trường cung cấp toàn bộ các nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào cho các hoạt động kinh tế.

D. Nơi chứa đựng toàn bộ chất thải từ hoạt động từ hệ thống kinh tế, trong đó một phần nhỏ lượng tài nguyên được con người sửa dụng lại để bổ sung cho tài nguyên phục vụ hệ thống kinh tế.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên