Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 731 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

74 Lần thi

Câu 1: Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị trong việc:

A. Lập kế hoạch

B. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá.

C. Ra quyết định.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 2: Kế toán quản trị áp dụng chủ yếu ở các tổ chức nào dưới đây:

A. Tổ chức với mục tiêu lợi nhuận.

B. Các cơ quan quản lý chức năng.

C. Các tổ chức nhân đạo.

D. Tất cả các tổ chức trên.

Câu 3: Nội dung báo cáo kế toán quản trị do:

A. Bộ tài chính quy định.

B. Chủ tịch HĐQT quy định.

C. Nhà quản trị DN quy định.

D. Nhân viên kế toán quản trị tự thiết kế.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp không bao gồm các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điều hành.

B. Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường là một năm.

C. Các DN có thể tự thiết kế hệ thống thông tin KTQT phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

D. Kế toán quản trị có chức năng chủ yếu là kiểm soát điều hành, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát quản lý và báo cáo cho bên ngoài.

Câu 5: Người quản lý cần phải có thông tin nào để đưa ra quyết định bán ngay chi tiết sản phẩm hay sử dụng nó để lắp ráp ra sản phẩm rồi mới bán (Dựa vào các thông tin được cung cấp, người quản lý cần lựa chọn phương án nào là hợp lý khi xét từ quan điểm kinh tế):

A. Chênh lệch giữa giá bán của sản phẩm với chi phí của sản phẩm

B. Chênh lệch giữa giá bán của chi tiết sản phẩm với chi phí của chi tiết sản phẩm?

C. Chênh lệch giữa giá bán của chi tiết sản phẩm với trị giá của nó được tính vào giá thành của sản phẩm?

D. Tất cả các thông tin

Câu 16: Căn cứ vào mục tiêu hoạt động ta có loại tổ chức nào:

A. Tổ chức kinh tế 

B. Tổ chức xã hội 

C. Tổ chức đoàn thể 

D. Tổ chức quân đội 

Câu 17: Tổ chức có mục tiêu là kinh  doanh có lợi nhuận như công ty, doanh nghiệp  thì gọi là: 

A. Tổ chức chính phủ 

B. Tổ chức kinh tế

C. Tổ chức từ thiện 

D. Tổ chức xã hội 

Câu 18: Căn cứ vào liên  hệ giữa tổ chức & thông tin kế toán để xác định mức độ phục vụ gọi là: 

A. Tổ chức xã hội 

B. Tổ chức chính phủ 

C. Tổ chức kinh tế 

D. Tổ chức phi chính phủ 

Câu 19: Trong chức năng quản trị, các kế hoạch trong chức năng hoạch định là nhằm để làm trừ phi  

A. Cơ sở định hướng các hoạt động kinh doanh  

B. Cơ sở chỉ đạo hoạt động kinh doanh  

C. Cơ sở kiểm soát các hoạt động kinh doanh  

D. Cơ sở xin nộp chậm thuế TNDN

Câu 21: Sự giống nhau giữa KTQT và KTTC thể hiện ở

A. Đối tượng sử dụng thông tin  

B. Quan hệ với ngành học

C. Phạm vi cung cấp các thông tin

D. Trách nhiệm nhà quản trị

Câu 22: Điểm giống nhau giữa KTQT và KTTC là: 

A. Đặc điểm thông tin 

B. Yêu cầu thông tin

C. Kỳ hạn lập BCTC 

D. Hệ thống ghi chép

Câu 23: Sự khác nhau giữa KTQT và KTTC thể hiện ở

A. Hệ thống ghi chép 

B. Đối tượng sử dụng thông tin 

C. Đối tượng nghiên cứu 

D. Trách nhiệm nhà quản trị 

Câu 24: Đối tượng sử dụng thông tin của KTQT là các nhà quản trị như: 

A. Các nhà đầu tư 

B. Cơ quan thuế

C. Tổ chức đoàn thể 

D. Quản đốc phân xưởng

Câu 25: Khi phân loại chi phí theo chức năng hoạt động CPSX không bao gồm: 

A. Nguyên vật liệu 

B. Nhân công 

C. SX chung

D. Bán hàng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 74 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên