Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 513 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 2: Giá bán của nửa thành phẩm là 600 [CR][CR]Chi phí nửa thành phẩm là 550. [CR][CR]Giá bán nửa thành phẩm là 800 [CR][CR]Chi phí sản xuất của thành phẩm là 720.

A. Bán ngay nửa thành phẩm?

B. Tiếp tục chế biến ra TP rồi mới bán?

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Câu 3: Giá bán của thành phẩm là 800. [CR][CR]Chi phí sản xuất của thành phẩm là 750. [CR][CR]Giá bán của nửa thành phẩm là 650. [CR][CR]Chi phí của nửa thành phẩm là 590.

A. Bán ngay nửa thành phẩm?

B. Tiếp tục chế biến   tạo ra TP rồi mới bán?

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Câu 4: Giá bán của thành phẩm là 800. [CR][CR]Chi phí sản xuất của thành phẩm là 750 [CR][CR]Giá bán nửa thành phẩm là 650. [CR][CR]Chi phí sản xuất của nửa thành phẩm:

A. iếp tục chế biến ra TP rồi mới bán?

B. Bán ngay nửa thành phẩm?

C. Cả hai phương án trên đều sai

D. Cả hai phương án trên đều đúng

Câu 5: Giá bán của thành phẩm là 800. [CR][CR]Chi phí sản xuất của thành phẩm là 750. [CR][CR]Giá bán nửa thành phẩm là 650. [CR][CR]Chi phí sản xuất của nửa thành phẩm là 600.

A. Tiếp tục chế biến ra TP rồi mới bán?

B. Bán ngay nửa thành phẩm?

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Câu 6: Giá bán của nửa thành phẩm là 650 [CR][CR]Chi phí sản xuất của nửa thành phẩm là 590. [CR][CR]Giá bán của thành phẩm : 800 [CR][CR]Chi phí sản xuất của thành phẩm: 740

A. Bán ngay nửa thành phẩm?

B. Tiếp tục chế biến ra TP rồi mới bán?

C. Cả hai phương án đều sai

D. Cả hai phương án đều đúng

Câu 19: Để có thông tin thích hợp cho việc ra quyết định tự sản xuất hay mua ngoài vật liệu, phụ tùng, linh kiện, cần phải so sánh:

A. Giữa chi phí tự sản xuất với chi phí mua ngoài?

B. Giữa chi phí tự sản xuất với chi phí mua ngoài và chi phí gián tiếp không thể loại bỏ?

Câu 20: Để đưa ra quyết định ngừng sản xuất hay tiếp tục sản xuất một loại sản phẩm khi chi phí của nó lớn hơn doanh thu, cần thiết phải có thông tin nào trong các thông tin dưới đây:

A. Doanh thu thuần

B. Chi phí gián tiếp (cố định) không thể loại bỏ

C. Cả hai phương án đều sai (không cần)

D. Cả hai phương án đều đúng (cần)

Câu 21: Khi sản xuất một loại sản phẩm mà chi phí lớn hơn doanh thu, để đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng sản xuất nó, cần thiết phải có thông tin nào trong các thông tin dưới đây:

A. Chi phí biến đổi

B. Chi phí gián tiếp (cố định)

C. Chi phí gián tiếp (cố định) không thể loại bỏ

D. Tất cả các thông tin nói trên?

Câu 24: Thông tin nào trong các thông tin dưới đây được sử dụng để đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng sản xuất một loại sản phẩm khi nó bị lỗ:

A. Doanh thu thuần

B. Chi phí sản xuất kinh doanh

C. Chi phí gián tiếp (cố định) không thể loại bỏ

D. Tất cả các thông tin

Câu 25: Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là:

A. Các chủ nợ

B. Người điều hành tổ chức đơn vị

C. Các khách hàng của công ty

D. Các cơ quan nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên