Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 734 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

34 Lần thi

Câu 5: Xem các dung dịch: KHSO4, KHCO3, KHS. Chọn cách giải thích đúng với thực nghiệm:

A. Muối KHSO4 là muối được tạo bởi axit mạnh (H2SO4) và bazơ mạnh (KOH) nên muối này không bị thủy phân, do đó dung dịch muối này trung tính, pH dung dịch bằng 7

B. Các muối KHCO3, KHS trong dung dịch phân ly hoàn tạo ion K+, HCO- cũng như K+, HS-. K+ xuất phát từ bazơ mạnh (KOH) nên là chất trung tính. Còn HCO3-, HS- là các chất lưỡng tính (vì chúng cho được H+ lẫn nhận được H+, nên vừa là axit vừa là bazơ theo định nghĩa của Bronsted). Do đó các dung dịch loại này (KHCO3, KHS) trung tính, pH dung dịch bằng 7

C. Cả A và B

D. Tất cả đều sai vì trái với thực nghiệm

Câu 7: Số oxi hóa của S trong các chất và ion: K2S, FeS2, S, S8, Na2S2O3, S4O62-, SO2, SO42- lần lượt là:

A. -2; -1; 0; 0; +2; +2,5; +4; +6

B. -2; -2; 0; 0; +4; +5; +4; +6

C. -2; -2; 0; 0; +2; +3; +4; +6

D. -2; -1; 0; 0; +2; +3; +4; +8

Câu 9: X là một nguyên tố hóa học. Ion X2+ có số khối bằng 55, số hạt không mang điện tích của ion này nhiều hơn số hạt mang điện tích âm là 7 hạt. Chọn ý đúng:

A. Cấu hình electron của ion này là: 1s22s23s23p63d5

B. Số hiệu (Số thứ tự) nguyên tử của X2+ là Z = 23

C. X là một phi kim

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Hoá phân tích là khoa học về sự xác định......... của chất phân tích.

A. tính chất hoá học

B. thành phần hoá học

C. phản ứng hoá học

D. nhóm chức

Câu 17: Khi tiến hành phân tích 1 mẫu bất kỳ thường mắc phải các loại sai số:

A. Sai số thô

B. Sai số ngẫu nhiên

C. Sai số hệ thống

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 18: Sai số do phương pháp đo dẫn đến:

A. Sai số tương đối

B. Sai số thô

C. Sai số hệ thống

D. Sai số tuyệt đối 

Câu 19: Loại sai số nào có thể hiệu chỉnh và loại trừ khi tiến hành phân tích mẫu?

A. Sai số thô

B. Sai số hệ thống

C. Sai số tuyệt đối

D. Sai số tương đối 

Câu 20: Loại sai số nào thể hiện độ đúng của phương pháp phân tích?

A. Sai số thô

B. Sai số ngẫu nhiên

C. Sai số tuyệt đối

D. Sai số hệ thống

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 34 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên