Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 2.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 2. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

205 Lần thi

Câu 6: Trong pha loãng dung dịch, công thức C1.V1 = C2.V2 không áp dụng với:

A. Nồng độ mol

B. Nồng độ đương lượng

C. Nồng độ phần trăm khối lượng

D. Ppm, ppb

Câu 12: NaHCO3 là:

A. Base yếu

B. Acid yếu

C. Vừa là acid yếu, vừa là base yếu

D. Muối trung tính

Câu 13: Một dung dịch Na2SO4 10-5 M tương đương với:

A. 1,42 ppm

B. 14,2 ppm

C. 142 ppm

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Một dung dịch Na2SO4 2.10-4 M tương đương với:

A. 0,284 ppm

B. 2,84 ppm

C. 28,4 ppm

D. 284 ppm

Câu 18: Để xác định ... , ta thường dùng chỉ thị murexid: 

A. Mg, Zn, Mn, Pb

B. Ca, Ni, Cu

C. Ba, Ca, Na, K

D. Zn, Pb, Co, Bi

Câu 26: Phân tích định lượng liên quan đến các ngành sau:

A. Hóa học, dược học, nông nghiệp

B. Sinh học, dược học

C. Nông nghiệp, dược học, hóa học

D. Hóa học, sinh học, nông nghiệp, dược học

Câu 31: Chọn câu sai. Ưu điểm của các phương pháp hóa học:

A. Dễ thực hiện

B. Chi phí thấp

C. Không cần thiết bị đắt tiền

D. Độ nhạy rất cao

Câu 32: Chọn đáp án sai. Ưu điểm của các phương pháp hóa học:

A. Kết quả rất chính xác và không bị ảnh hưởng bởi người thực hiện

B. Chi phí thấp

C. Dễ thực hiện

D. Không cần thiết bị đắt tiền

Câu 34: Chọn câu sai. Nhược điểm của các phương pháp hóa học:

A. Tốn nhiều thời gian

B. Chi phí cao

C. Độ nhạy thấp

D. Độ lặp lại không cao

Câu 35: Chọn phương án sai. Nhược điểm của các phương pháp hóa học:

A. Khó tự động hóa

B. Dễ mắc sai số do kỹ thuật của người phân tích

C. Độ nhạy thấp

D. Thiết bị đắt tiền

Câu 39: Phân tích bằng phương pháp hóa học là phân tích ...: 

A. Khối lượng, kết tủa, oxy hóa khử

B. Thể tích, quang phổ

C. Khối lượng, thể tích

D. Kết tủa, bay hơi

Câu 40: Phân tích khối lượng bằng các cách sau, ngoại trừ:

A. Chuyển thành kết tủa

B. Chuyển thành chất bay hơi

C. Dùng nhiệt độ

D. Dùng chỉ thị màu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 205 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên