Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 495 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 1: Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu nào?

A. Đấu thầu rộng rãi, đầu thầu hạn chế, chỉ định thầu 

B. Đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu.

C. Đầu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

D. Đầu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện. 

Câu 3: Khi đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù thì lựa chọn phương pháp đánh giá nào?

A. Phương pháp giá thấp nhất

B. Phương pháp giá cố định

C. Phương áp kết hợp kỹ thuật và giá

D. Phương pháp dựa trên kỹ thuật. 

Câu 8: Thời gian tối thiểu chuẩn bị hồ sơ đề xuất là bao nhiêu ngày?

A. 05 ngày, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

B. 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

C. 15 ngày, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

D. 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Câu 10: Thời hạn đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu được quy định ra sao?

A. Tối đa không muộn quá 3 ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành.

B. Tối đa không muộn quá 5 ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành.

C. Tối đa không muộn quá 7 ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành.

D. Tối đa không muộn quá 10 ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành.

Câu 12: Quy định nào sau đây là đúng về bảo đảm thực hiện hợp đồng?

A. Bảo đảm thực hiện hợp đồng áp dụng với tất cả các nhà đầu tư được lựa chọn (trúng thầu)

B. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định 1-3% tổng mức đầu tư

C. Nhà đầu tư được lựa chọn (trúng thầu) phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực

D. Trong mọi trường hợp nhà đầu tư không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng

Câu 13: Theo quy định của Luật Đấu thầu, trong các trường hợp nào được xem xét huỷ cuộc thầu?

A. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu.

B. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu

C. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 19: Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

A. Doanh nghiệp có đăng ký thảnh lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp

B. Chi nhánh hạch toán độc lập về thuế

C. Hộ kinh doanh cá thể.

D. Trường hợp (b) vả (c) 

Câu 20: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là bao lâu?

A. Tối thiểu 01 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ trả lại cho nhà thầu khi trượt thầu hoặc huỷ thầu

B. Tối thiểu 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ trả lại cho nhà thầu khi trượt thầu hoặc huỷ thầu

C. Tối thiểu 04 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ trả lại cho nhà thầu khi trượt thầu hoặc huỷ thầu 

D. Tối thiểu 05 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ trả lại cho nhà thầu khi trượt thầu hoặc huỷ thầu

Câu 21: Thời gian trả lại nguyên trạng hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được quy định như thế nào?

A. Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

B. Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

C. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

D. Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Câu 22: Trong trường hợp huỷ thầu, thời gian lưu trữ các hồ sơ liên quan đến quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

A. Trong vòng 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định huỷ thầu

B. Trong vòng 18 tháng, kể từ khi ban hành quyết định huỷ thầu

C. Trong vòng 24 tháng, kể từ khi ban hành quyết định huỷ thầu

D. Trong vòng 36 tháng, kể từ khi ban hành quyết định huỷ thầu

Câu 23: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào được áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu dịch vụ tư vấn?

A. Phương pháp giá thấp nhất

B. Phương pháp giá cố định 

C. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá

D. Phương pháp dựa trên kỹ thuật

Câu 24: Theo quy định của luật đấu thầu, đối với đấu thầu trong nước thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm tối thiểu là bao nhiêu ngày?

A. 05 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

B. 07 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm 

C. 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

D. 15 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

Câu 25: Theo quy định của luật đấu thầu, đối với đấu thầu quốc tế thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm tối thiểu là bao nhiêu ngày?

A. 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

B. 15 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

C. 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

D. 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên