Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 224 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 2: Nhà thầu A là đơn vị thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn gói thầu xây lắp công trình X. Hỏi Nhà thầu A có được tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình xây lắp X hay không?

A. Không đươc tham dự thầu vì vi pham quy định về bảo đâm canh tranh

B. Được tham dự thầu nhưng bị loại vì vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh

C. Được tham dự thầu.

D. Được tham dự thầu trên cơ sở đồng ý cùa chủ đầu tư

Câu 3: Công ty X nắm giữ 51% cổ phần công ty A, 31% cổ phần công ty B, và 18% cổ phần công ty C. Ba công ty A, B, C cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y được tổ chức đầu thầu rộng rãi trong nước. cả ba công ty đều độc lập về pháp lý và tài chính với Chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị tư vấn khác liên quan đến gói thầu. Đáp án nào dựới đây là đúng:

A. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh, cả 3 công ty đều được tham dự;

B. Chỉ trong 3 công ty được tham dự thầu; 

C. Công ty C được tham dự thầu vì công ty X nắm dựới 20% cổ phần của công ty này; 

D. Công ty B và công ty C được tham dự thầu vì công ty X nắm dựới 50% cổ phần, không chi phối được 2 công ty này.

Câu 6: Hai nhà thầu A, B cùng có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không?

A. Vi phạm vìnhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X trên 30%

B. Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty

C. Không vi phạm

Câu 7: Nhà thầu A và nhà thầu B cùng tham dự đấu thầu rộng rãi. Người đai diện theo pháp luật của nhà thần A và người đại diện theo pháp luật của nhà thầu B là vợ chồng, Trong trường hợp này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu nêu trên thực hiện như thế nào?

A. Hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu không vi nham quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

B. Loại hồ sơ dự thầu cảu cả 2 nhà thầu vì vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

C. Báo cáo chù đầu tư để xem xét, xử lý tình huống trong đấn thầu

Câu 9: Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào sau đây:

A. Chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;

B. Có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng;

C. Dịch vụ công có giá không quá 1 tỷ đồng, sản phẩm công có giá nhỏ hơn 500 triệu đồng;

D. Phương án a và c đều đúng.

Câu 10: Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thấụ không quá 01 tỷ đồng và đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được chỉ định cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa hay không?

A. Được phép với điều kiện doanh nghiệp cấp vừa đáp ứng yêu câu vê năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, chất lượng, giá thành

B. Không đươc phép

C. Ý kiến khác

Câu 11: Đối với dự án đầu tư phát trỉến, trường hợp nào sau đây đưực áp dụng hình thức chỉ định thầu?

A. Gói thầu xây lắp, mua sắm hảng hỏa có giá gói thau dựởi 1 tỷ đồng,gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vẩn có giá gói thầudựới 500 triệu đồng.

B. Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dựới 1 tỷ đông,gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng

C. Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dựới 1 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng.

Câu 12: Tòa nhà chung Cư X được xây dựng từ năm 1965 đến nay đã xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng, cần phải thi công khắc phục ngay để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống xung quanh. Giá trị dự toán (tạm tính) để khắc phục khoảng 15 tỷ đồng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư có được phép giao ngay nhà thầu A (là nhà thầu, có đủ năng lực, kinh nghỉệm) để thực hiện công tác thi công khắc phục hay khống?

A. Được nhép giao ngay cho nhả thầu A, vì đây thuộc trường hợp đươc áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quv trình rút gọn.

B. Được phép giao cho nhà thầu A thực hiện theo hình thức chỉ địnhthầu theo quy trinh thông thường vì gói thầu không nằm trong hạn mức áp dung chỉ định thầu theo quy trinh rút gọn.

C. Không được phép vì gói thầu không nằm trong hạn mức được chỉ định thầu;

D. Không được phép vì gói thầu không thuộc một trong các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu;

Câu 13: Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thẩu không quá một tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phái đáp ứng điều kiện nào sau đây:

A. Có tên trong danh sách ngắn;

B. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

C. Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu;

D. Trường hợp b) và c)

Câu 16: Theo quy định của Luật đấu thầu, thông báo mời thầu phải được đăng tải trên các phương tiện nào dựới đây?

A. Báo Đấu thầu

B. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

C. Cả 2 phương tiện trên. 

Câu 17: Hãy chọn phương án trả lời đúng:

A. Không bắt buộc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu khi chỉ đinh thầu

B. Chỉ bắt buộc đăng tải kết quả chỉ định thầu khi chỉ định thầu theo quy trình thông thường

C. Bắt buôc phải đăng tải thông tin về kết quả chỉ định thầu.

Câu 18: Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thần phải đăng tải kề hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đan thầu quôc gia trong vòng:

A. Tối đa 5 ngày kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu

B. Tối đa 05 ngày lảm việc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu

C. Tối đa 07 ngày làm viêc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu 

D. Tối đa 07 ngày kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu 

Câu 19: Biên bản mở thầu đối với đấu thầu qua mạng phải được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian bao lâu kể từ thời điểm đóng thầu:

A. Không quá 30’ sau thời điểm đóng thầu.

B. Không quá 1 giờ sau thời điểm đóng thầu.

C. Không quá 2 giờ sau thời điểm đóng thầu

D. Không quá 3 giờ sau thời điểm đóng thầu

Câu 20: KHLCNT phải được đăng tải trên phương tiện nào?

A. Báo đầu thầu

B. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

C. Đồng thời trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đầu thầu.

Câu 22: Sau khi KQLCNT được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải KQLCNT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian bao nhiêu ngày?

A. Tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày KQLCNT được phê duyệt;

B. Tối đa 7 ngày kể từ ngày KQLCNT được phê duyệt

C. Tối đa 5 ngày kể từ ngày KQLCNT được phê duyệt; 

D. Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày KQLCNT được phê duyệt;

Câu 23: Khi đăng tải KQLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, BMT phải đăng tải các thông tin gì?

A. Thông tin về gói thầu

B. Thông tin về nahf thầu trúng thầu, giá trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng

C. Thông tin về danh mục hàng hóa trúng thầu

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 24: Việc phê duyệt KQLCNT đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thuộc thẩm quền của:

A. Người có thẩm quyền

B. Người đứng đầu chủ đầu tư (trường hợp xác định được chủ đầu tư

C. Người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án

D. Phương án b) hoặc c)

Câu 25: Phương thức LCNT đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 10 tỷ đồng là:

A. Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ

B. Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ

C.  Đáp án a và b đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên