Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 257 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Chủ đầu tư A tự tiến hành phần công việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu “Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình X”. Khi lập văn bản trình duyệt KHLCNT gói thầu nêu trên, phần việc sẽ do CĐT A tự tiến hành thuộc nội dung nào sau đây:

A. Phần công việc đã thực hiện

B. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT

C. Phần công việc thuộc kế hoạch LCNT;

D. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT

Câu 3: Nhà thầu A có 27% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 31% số lao động là thương binh cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

A. Nhà thầu A được hưởng ưu đãi

B. Nhà thầu B được hưởng ưu đãi

C. Báo cáo CĐT xem xét quyết định

D. Cả hai nhà thầu cùng được hưởng ưu đãi;

Câu 4: Đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, nhà thầu A được coi là đối tượng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện nào dựới đây?

A. Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ 20%

B. Có số lao động là người khuyết tật được ký hợp đồng tối thiểu 6 tháng chiếm tỷ lệ 20%

C. Có số lao động là thương bình được ký hợp đồng tối thiểu 1 tháng chiếm tỵ lệ 25%

D. Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiêm tỷ lệ tối thiểu 25%

Câu 5: Trường hợp do tắc đường nên hồ sơ dự thầu được bưu điện gửi đển sau thời điểm đóng thầu thì xử lý như thế nào?

A. Hồ sơ dự thầu không hợp lệ và bị loại, bên mời thầu gửi lai cho nhà thầu theo nguyên trạng.

B. Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xử lý tình huống theo hướng chấp thuận hồ sơ dự thầu vì lỗi là do bưu điện

C. Do lỗi là khách quan nên bên mời thầu chấp thuận hồ sơ dự thầu và không cần báo cáo chủ đầu tư 

Câu 6: Công ty A mua hồ sơ mời thầu sau đó liên danh với công ty B để tham dự thầu. Hỏi hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh A-B có được tiếp nhận hay không?

A. Bên mời thầu không được phép tiêp nhận do Công ty B không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu

B. Bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh công ty A – Công ty B;

C. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của nhà thầu Liên danh A - B với điều kiện nhà thầu này phải nộp cho bên mời thầu một khoản tiền bằng tiền bán HSMT do Công ty B trước đó chưa mua HSMT

D. Bên mời thầu chỉ tiếp nhận HSDT của nhà thầu liên danh A-B nếu trước thời điểm đóng thầu Công ty A có văn bản gửi bên mời thầu thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu thành liên danh A-B

Câu 7: Tại lễ mở thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu theo đường bưu điên, bên mời thầu xử lý như thề nào?

A. Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển của bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lạỉ hiệu quả kinh tế cho gói thầu. 

B. Bên mời thầu không chấp nhận vì thư giảm giá cửa nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu

C. Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyên theo đượng bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gỏi thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp này bên mời thầu cần xin ý kiến của chủ đầu tư;

Câu 8: Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển (nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) được:

A. Liên danh với một nhà thầu khác có tên trong danh sách ngắn để tham dự thầu

B. Liên danh với nhà thầu khác, (ngoài các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn) để tham dự thầu. tuy nhiên nhà thầu phải thônp bảo vói chủ đầu tư và đươc chù đầu tư chấn thuận trước thời điểm đóng thầu.

C. Liên danh với một nhà thầu khác có tên trong danh sách ngắn để tham dự thần nếu được chủ đầu tư chấp thuận.

Câu 9: Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trưòug hợp dựói đây?

A. Nhà thầu được thay đổi hồ sơ dự thầu đã nộp bằng hồ sơ dự thầu khác nểu chủ đầu tư đồng ý

B. Nhà thầu có thể bổ sung bất kỳ tài liệu gì

C. Nhà thầu được bổ sung thư giảm giá nếu bên mời thầu chấp thuận 

D. Nhà thầu bổ sung tài liêu lảm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. 

Câu 10: Nhà thầu B mua HSMT trực tiếp từ BMT, sau đó cho nhà thầu A mượn HSMT để lập hồ sơ dư thầu. Khi nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào?

A. Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu

B. Không cho nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu vì nhà thầu A không mua hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu

C. Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dư thầu nhưng nhà thần À phải nộp cho BMT một khoản tiền bằng giá bán một bộ hồ sơ mời thầu

D. Ý kiến khác: Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dư thầu nhưng nhà thần A phải nộp cho BMT một khoản tiền bằng giá bán một bộ hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu

Câu 11: Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn- hai túi hô sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, để đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào hồ sơ đề xuất tài chính thì tại lễ mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật bên mòi thầu phải xử lý thế nào?

A. Hồ sơ dự thầu bị loại, không đọc đơn dự thầu của nhà thầu này

B. Cho phép nhà thầu mở hồ sơ đề xuất tài chính để lấv đơn dư thầu thuộc HSĐXKT sau đó niêm phong lại HSĐXTC

C. Mở HSĐXKT của nhà thầu này nhưng loại ở phần đánh giá về tư cách hợp lệ

Câu 12: Hồ sơ mời thầu yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kề từ ngày có thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 12/5/2017, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 12/5/2017). Trong các trường hợp dưới đây bẫó đảm dự thầu cua nhà thầu nào không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về thời gian có hiệu lực?

A. Bảo đảm dự thầu của nhà thầu A ghi 120 ngày kể từ ngày 12/5/2017

B. Bảo đảm dự thầu của nhà thầu B ghi 120 ngày kê từ 9h00 ngày 12/5/2017

C. Bảo đảm dự thầu của nhà thầu C ghi 140 ngày kể từ 9h00 ngày 02/5/2017

D. Bảo đảm dư thầu của nhà thầu D ghi 140 ngày kể từ 9h30 ngày 12/5/2017

Câu 14: Một trong các trường hợp tịch thu bảo đảm dự thầu là:

A. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian HSDT có hiệu lực

B. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thâu

C. Nhà thầu không đồng ý gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu khi chủ đầu tư yêu cầu

Câu 16: Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dich vụ tư vấn giám sát xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh X, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình y tế trên địa bàn tỉnh X. Hỏi quy định nêu trên cồ phù hợp không?

A. Không phù hơp vỉ làm giảm tính canh tranh của gói thầu

B. Phù hợp vì chủ đầu tư được quyền quyết định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

C. Tùy thuộc vào tính chất của gói thầu

D. Tùy thuộc vào quy mô của gói thầu

Câu 18: Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng trong trường hợp nào?

A. Phường pháp này áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hảng hóa, xây làp đơn giản, quy mô từ 10 tỷ đến 20 tỷ

B. Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu xây lắp quy mô từ 10 tỷ trở lên

C. Phương nháo này áp dụng đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản

D. Cả ba đáp án trên

Câu 20: Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, không được vi phạm quy định nào dưới đây?

A. Đưa ra điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu

B. Tạo sự cạnh tranh không bình đẳng cho các nhà thầu

C. Cả 2 đán án trên

Câu 22: Chủ đầu tư X đang tố chức đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình Y có tính chất đơn giản. CĐT được áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây:

A. Phương thức một giai đoan hai túi hồ sơ

B. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ vỉ đây la goi thau cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản

C. Chủ đầu tư tự quyết định căn cứ vào quy mô tính chât của goi thau

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 23: Đối vói gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ được áp dụng phương pháp đánh giá hô sơ dự thâu nào sau đây:

A. Phương pháp giá thấp nhất

B. Phương pháp dựa trên kỹ thuật

C. Phương pháp giá đánh giá

D. Phương án a) và c) đều đúng

Câu 24: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lập hồ sơ mời thầu là: 

A. Tổ thẩm đinh

B. Tổ chuyên gia đấu thầu

C. Bên mời thầu 42

D. Người có thẩm quyền

Câu 25: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư yấn, có phải nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng hay không?

A. Không

B. Có

C. Vẫn phải yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng đổi với nhà thâu tư vấn, trừ trường họp nhà thầu tư vấn được lựa chọn thông qua chỉ đĩnh thầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên