Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 187 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Ba chỉ số thành phần của HDI phản ánh các khía cạnh:

A. Một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh được do bằng tuổi thọ trung bình tính từ lúc mới sinh (HDI1).

B. Kiến thức đo được bằng tỷ lệ người lớn biết chữ (với quyền số 1/3)  (2/3)  và tỷ lệ nhập học thô của các cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học (với quyền số 2/3) (1/3)  (HDI2)

C. Mức sống do bằng GNP bình quân (thực tế) đầu người thô sức mua đương tính bằng đô la Mỹ (PPP$) (HDI3)

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Theo thang phân loại tiểu ban Dinh dưỡng Liên hiệp quốc về chỉ số khối lượng cơ thể thì những người có BMI từ 16,0 – 16,9 được gọi là:

A. Thiếu năng lượng trường diễn độ 3

B. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Bình thường

Câu 6: Theo thang phân loại tiểu ban Dinh dưỡng Liên hiệp quốc về chỉ số khối lượng cơ thể thì những người có BMI từ 17,0 – 18,4 được gọi là:

A. Thiếu năng lượng trường diễn độ 3

B. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Bình thường

Câu 7: Theo thang phân loại tiểu ban Dinh dưỡng Liên hiệp quốc về chỉ số khối lượng cơ thể thì những người có BMI từ 18,5 – 25,0 được gọi là:

A. Bình thường

B. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

D. Thiếu năng lượng trường diễn độ 3

Câu 8: Theo thang phân loại tiểu ban Dinh dưỡng Liên hiệp quốc về chỉ số khối lượng cơ thể thì những người có BMI dưới 16,0 được gọi là:

A. Thiếu năng lượng trường diễn độ 3

B. Thiếu năng lượng trường diễn độ 2

C. Thiếu năng lượng trường diễn độ 1

D. Bình thường

Câu 9: Thực trạng chất lượng dân số Việt Nam hiện nay và theo báo cáo của Tổng cục thống kê, nước ta có khoảng bao nhiêu triệu người tàn tật, chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số:

A. Khoảng trên 4 triệu người tàn tật và chiếm khoảng 5,3%

B. Khoảng trên 5 triệu người tàn tật và chiếm khoảng 6,3%

C. Khoảng trên 6 triệu người tàn tật và chiếm khoảng 5,3%

D. Khoảng trên 7 triệu người tàn tật và chiếm khoảng 6,3%

Câu 12: Thực trạng chất lượng dân số Việt Nam hiện nay và theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tỷ lệ chết mẹ Việt Nam là bao nhiêu trên trẻ đẻ sống là:

A. 129/100.000 trẻ đẻ sống

B. 130/100.000 trẻ đẻ sống

C. 131/100.000 trẻ đẻ sống

D. 132/100.000 trẻ đẻ sống

Câu 15: Số nhiễm mới HIV năm 2008 là:

A. 18.660

B. 18.060

C. 18.066

D. 18.606

Câu 21: Thách thức đối với việc nâng cao chất lượng dân số Việt Nam hiện nay là gì? Chọn câu đúng nhất

A. Chỉ số HDI vẫn còn thấp

B. Tình trạng đói nghèo vẫn còn cấp bách

C. Tỷ số giới tính khi tăng

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên