Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 141 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 11. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Lưu ý nào sau đây ĐÚNG khi đóng gói thuốc mỡ?

A. Không đóng vào chai thủy tinh vì khó sử dụng

B. Bao bì tốt nhất cho thuốc mỡ là chất dẻo

C. Đóng thuốc đầy vào lọ hay tuýp

D. Tránh dùng tuýp nhôm vì tuýp nhôm dễ hút không khí vào sau mỗi lần dùng 

Câu 2: Tá dược thuốc đặt nào sau đây là tá dược thân nước:

A. Witepsol và Suppocire

B. Suppocire và gelatin

C. Gelatin và Witepsol 

D. Gelatin và PEG 

Câu 3: Ý nào sau đây ĐÚNG với NHƯỢC ĐIỂM của polyethylene glycol (PEG)?

A. Độ cứng cao, gây khó chịu, gây đau 

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ…

C. Gây nhuận tràng

D. Là tá dược thân dầu: gây khó khăn trong…

Câu 4: Hãy chọn ý đúng về nhược điểm quan trọng của bơ cacao?

A. Tá dược này là một chất rắn và có hiện tượng đa hình

B. Tá dược này có nhiệt độ nóng chảy cao so với yêu cầu 

C. Tá dược thần dầu gây khó khăn trong điều chế

D. Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc không ổn định

Câu 5: Đặc điểm dễ nhận biết một thuốc lỏng có cấu trúc hỗn dịch, nhũ tương là:

A. Trạng thái cảm quan

B. Trạng thái pha phân tán

C. Kích thước pha phân tán 

D. khó khăn trong điều chế

Câu 6: Phương pháp áp dụng để nhận biết kiểu nhũ tương kép:

A. pha loãng

B. đo độ dẫn điện

C. quan sát dưới kính hiển vi

D. đo kích thư

Câu 7: Ý nào KHÔNG ĐÚNG đối với các thiết bị khuấy cơ học để điều chế nhũ tương:

A. Điều chế các nhũ tương có độ nhớt thấp, trung bình

B. Tạo nhiều bọt khí

C. Làm gia tăng nhiệt độ khi phân tán

D. Chỉ sử dụng ở qui mô SẢN XUẤT

Câu 8: Đối với hỗn dịch dạng lỏng, chất gây thấm cần thiết trong trường hợp:

A. Dược chất có bề mặt thân nước

B. Dược chất có bề mặt khó thấm chất dẫn

C. Dược chất có tỉ trọng khá cao so với chất dẫn

D. Dược chất có bề mặt khó thấm và có tỉ trọng khá cao so với chất dẫn 

Câu 9: Kiểu nhũ tương và kích thước tiểu phần của pha nội nhũ tương bị ảnh hưởng bởi:

A. loại của chất nhũ hóa

B. lực phân tán

C. loại và lượng chất nhũ hóa

D. loại và lượng chất nhũ hóa, lực phân tán

Câu 10: Bentonit tạo kiểu nhũ tương phụ thuộc vào:

A. Thứ tự phối hợp

B. lượng chất nhũ hóa

C. lượng chất nhũ hóa, lực phân tán 

D. chất nhũ hóa

Câu 11: Nguyên tắc điều chế nhũ tương theo phương pháp keo ướt là: "… được … trong lượng lớn…. ". Hãy điền vào chỗ trống theo thứ tự:

A. Chất nhũ hóa/ hòa tàn/ pha ngoại/ pha nội

B. Pha nội/ trộn / chất nhũ hóa/ pha ngoại

C. Pha ngoại/ phối hợp / pha nội / chất nhũ hóa

D. Chất nhũ hóa/ trộn / pha nội / pha ngoại

Câu 13: Thành phần nào ít có trong công thức bột, cốm pha hỗn dịch uống đa liều?

A. Tá dược chống đóng bánh

B. Chất gây thấm

C. Chất bảo quản

D. Chất gây treo

Câu 16: Kích thước tiêu phần được chất rắn trong hỗn dịch cổ ánh hưởng đến … của hỗn dịch:

A. Hệ số lắng

B. Sinh khả dụng

C. Hệ Số lắng và sinh khả dụng

D. Tốc độ hòa tan của dược chất

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên