Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 6 Câu hỏi
  • 180 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 9. Tài liệu bao gồm 6 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến trị số áp lực đất lên tường chắn:

A. Chuyển vị của tường

B. Các đặc trưng cơ lý của đất đắp \((\gamma ,\varphi ,c)\)

C. Độ dốc của lưng tường

D. Cả ba yếu tố trên.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 6 Câu hỏi
  • Sinh viên