Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 148 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Dựa vào chỉ số nào sau đây để xác định tên đất dính:

A. Hệ số rỗng

B. Chỉ số dẻo

C. Độ ẩm giới hạn nhão

D. Độ sệt  

Câu 2: Dựa vào chỉ số nào sau đây để xác định trạng thái của đất dính:

A. Hệ số rỗng

B. Chỉ số dẻo

C. Độ ẩm giới hạn nhão

D. Độ sệt.

Câu 3: Trong các loại đất sau, đất nào thuộc loại đất dính.

A. Đất cát pha.

B. Đất cát bột.

C. Đất cát thô.

D. Đất cát sỏi

Câu 4: Đất sét pha có độ sệt IL= 0,45 thuộc trạng thái nào:

A. Cứng

B. Dẻo mềm

C. Dẻo cứng

D. Nửa cứng.

Câu 5: Đất dính có chỉ số dẻo IP = 15% có tên là gì:

A. Sét

B. Cát pha 

C. Sét pha 

D. Cát hạt vừa. 

Câu 7: Tính chất đầm chặt của đất phụ thuộc vào những yếu tố nào:

A. Cấp phối hạt

B. Độ ẩm

C. Công đầm chặt

D. Cả ba yếu tố trên. 

Câu 8: Kích thước,và hình dạng hạt đất ảnh hưởng đáng kể đến tính chất cơ lý của:

A. Đất rời

B. Đất dính

C. Đất rời và đất dính

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 9: Đất sét có đặc tính gì:

A. Dẻo

B. Dính

C. Rời rạc

D. A và B

Câu 10: Để xác định giới hạn nhão (WL) của đất dính ta dùng thí nghiệm nào sau đây:

A. Chỏm cầu Casagrande

B. Về giun đất

C. Chùy xuyên Vaxiliev

D. A và C.

Câu 12: Để xác định giới hạn dẻo (WP) ta dùng thí nghiệm nào sau đây:

A. Casagrande

B. Vê giun đất.

C. Chùy xuyên Vaxiliev

D. Cả ba ý trên

Câu 13: Các độ ẩm giới hạn của đất dính được dùng để làm gì:

A. Xác định tên của đất

B. Xác định trạng thái của đất dính

C. Xác định tên đất rời

D. A và B. 

Câu 14: Đất cuội sỏi, đất cát có đặc tính:

A. Không dính

B. Không dẻo

C. Rời rạc

D. Cả ba ý trên

Câu 15: Để xác định trọng lượng riêng của một loại đất người ta dùng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp dao vòng

B. Phương pháp bọc Parafin

C. Phương pháp nón cát

D. Cả ba ý trên

Câu 16: Để xác định trọng lượng riêng của đất dính hạt mịn người ta nên dùng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp dao vòng

B. Phương pháp bọc Parafin

C. Phương pháp nón cát

D. Cả ba ý trên

Câu 17: Để xác định trọng lượng riêng của đất dính có lẫn hạt sỏi sạn, người ta nên dùng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp dao vòng

B. Phương pháp bọc Parafin

C. Phương pháp nón cát

D. Cả ba ý trên

Câu 18: Để xác định trọng lượng riêng của đất rời người ta nên dùng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp dao vòng

B. Phương pháp bọc Parafin

C. Phương pháp nón cát

D. Cả ba ý trên

Câu 19: Kết quả đầm chặt được xem là đạt yêu cầu khi:

A. Đỉnh đường Proctor nằm dưới đường bão hòa Sr=0,8

B. Đỉnh đường Proctor nằm trên đường bão hòa Sr=0,8

C. Đỉnh đường Proctor nằm trên đường bão hòa Sr=1

D. Đỉnh đường Proctor nằm giữa 2 đường đường bão hòa Sr=0,8 và Sr=1 

Câu 21: Khi xác định độ ẩm giới hạn dẻo bằng phương pháp vê giun đất, thì các dây đất như thế nào thì đất được coi là có độ ẩm giới hạn dẻo.

A. Dây đất có đường kính ≈ 3mm, và không có vết nứt

B. Dây đất có đường kính ≈ 3mm, và có vết nứt với khoảng cách khoảng 10mm

C. Dây đất có đường kính > 3mm, và có vết nứt

D. Cả ba ý trên 

Câu 22: Chỉ tiêu vật lý nào sau đây có thể xác định trực tiếp từ thí nghiệm:

A. Trọng lượng riêng đẩy nổi

B. Hệ số rỗng

C. Độ ẩm

D. Cả ba ý trên

Câu 23: Chỉ tiêu vật lý nào sau đây có thể xác định trực tiếp từ thí nghiệm:

A. Trọng lượng riêng tự nhiên

B. Tỷ trọng hạt

C. Độ ẩm

D. Cả ba ý trên

Câu 24: Tại sao khi gia tăng độ ẩm thì thể tích của đất dính tăng lên:

A. Do khi tăng độ ẩm làm tăng lượng nước trong lỗ rỗng

B. Do khi gia tăng độ ẩm thì dẫn đến gia tăng chiều dày lớp nước liên kết bề mặt làm đẩy các hạt đất ra xa nhau

C. Do sự tăng thể tích nước có trong đất

D. Cả ba ý trên

Câu 25: Thành phần khoáng vật ảnh hưởng đáng kể đến tính chất cơ lý của loại đất nào:

A. Đất rời

B. Đất dính

C. Đất rời và đất dính

D. Cả ba ý trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên