Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 340 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Khi độ chặt của nền đất tăng lên thì nền đất có đặc điểm gì:

A. Sức chịu tải của nền đất tăng

B. Độ lún của nền đất giảm xuống

C. Tính thấm của nền đất giảm

D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 2: Khi độ chặt của nền đất tăng lên thì nền đất có đặc điểm gì:

A. Sức chịu tải của nền đất tăng

B. Độ lún của nền đất giảm xuống

C. Tính thấm của nền đất giảm

D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 3: Tại sao khi độ ẩm trong đất đầm chặt nhỏ hơn độ ẩm tối ưu thì với một công đầm không đổi lại không thu được độ chặt lớn nhất:

A. Do ma sát giữa các hạt đất còn lớn làm cho các hạt đất khó di chuyển dưới tác dụng của công đầm.

B. Do xung quanh các hạt đất xuất hiện lớp nước liên kết mặt ngoài làm cho các hạt đất dễ dàng dịch chuyển dưới tác dụng của công đầm

C. Do công đầm truyền một phần vào phần nước trong lỗ rỗng.

D. Cả ba ý trên 

Câu 4: Tại sao khi độ ẩm trong đất đầm chặt bằng độ ẩm tối ưu thì với một công đầm không đổi lại thu được độ chặt lớn nhất:

A. Do ma sát giữa các hạt đất còn lớn làm cho các hạt đất khó di chuyển dưới tác dụng của công đầm.

B. Do xung quanh các hạt đất xuất hiện lớp nước liên kết mặt ngoài làm cho các hạt đất dễ dàng dịch chuyển dưới tác dụng của công đầm

C. Do công đầm truyền một phần vào phần nước trong lỗ rỗng.

D. Cả ba ý trên

Câu 5: Tại sao khi độ ẩm trong đất đầm chặt lớn hơn độ ẩm tối ưu thì với một công đầm không đổi lại thu được độ chặt lớn nhất:

A. Do xung quanh các hạt đất xuất hiện lớp nước liên kết mặt ngoài làm cho các hạt đất dễ dàng dịch chuyển dưới tác dụng của công đầm

B. Do ma sát giữa các hạt đất còn lớn làm cho các hạt đất khó di chuyển dưới tác dụng của công đầm.

C. Do công đầm truyền một phần vào phần nước trong lỗ rỗng

D. Cả ba ý trên 

Câu 6: Để đánh giá chất lượng đầm nén đất ngoài hiện trường người ta sử dụng hệ số nào:

A. Hệ số cố kết OCR

B. Hệ số đầm chặt k

C. Hệ số nén lún a

D. Cả ba ý trên

Câu 7:  Độ ẩm tối ưu thay đổi như thế nào khi công đầm chặt tăng lên:

A. Giảm

B. Tăng

C. Không thay đổi

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 9: Khi hàm lượng hạt sét trong mẫu đất lớn dần thì:

A. Chỉ số dẻo của đất giảm

B. Chỉ số dẻo của đất tăng

C. Chỉ số dẻo của đất không đổi

D. Cả ba ý trên

Câu 12: Để xác định dung trọng khô lớn nhất trong phòng thí nghiệm người ta dùng thí nghiệm nào:

A. Thí nghiệm dao vòng

B. Thí nghiệm rót cát

C. Thí nghiệm Proctor

D. Cả ba ý trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên