Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 214 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Một trái phiếu có lãi suất cố định, mệnh giá là 100.000 đồng, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng thì:

A. Lãi suất danh nghĩa lớn hơn lãi suất hiện hành.

B. Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất hiện hành

C. Lãi suất danh nghĩa nhỏ hơn lãi suất hiện hành.

Câu 2: Một trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 9 %, lãi suất hiện hành 8,5 % thì:

A. Thị giá trái phiếu > mệnh giá

B. Thị giá trái phiếu < mệnh giá

C. Tất cả các phương án

Câu 4: Một trái phiếu lãi suất cố định có mệnh giá 500.000 đồng, hiện đang được bán với giá 492.000 đồng. Vậy khi đó:

A. Lãi suất danh nghĩa < Lãi suất hiện hành

B. Lãi suất danh nghĩa > Lãi suất đáo hạn

C. Lãi suất danh nghĩa > Lãi suất hoàn vốn nội bộ

D. Tất cả các phương án

Câu 5: Nếu lãi suất thị trường giảm xuống thấp hơn lãi suất danh của trái phiếu có lãi suất cố định đang lưu hành sẽ làm cho:

A. Giá trái phiếu hiện hành tăng lên cao hơn mệnh giá

B. Lãi suất hiện hành của trái phiếu cũng giảm theo

C. Tất cả các phương án

Câu 6: Nếu lãi suất thị trường tăng lên sẽ làm cho:

A. Giá trái phiếu tăng lên do nhà đầu tư kỳ vọng nhận được mức lãi suất cao hơn

B. Lãi suất kỳ hạn tăng lên

C. Lãi suất hiện hành lớn hơn lãi suất danh nghĩa

D. Nhà đầu tư vào trái phiếu có lợi do nhận được mức lãi suất cao hơn

Câu 7: Nếu lãi suất thị trường tăng sẽ làm cho:

A. Giá trái phiếu trên thị trường tăng.

B. Giá trái phiếu trên thị trường giảm.

C. Mệnh giá trái phiếu giảm.

D. Tất cả các phương án

Câu 8: Nếu lạm phát dự kiến giảm đi sẽ làm cho:

A. Lãi suất đáo hạn của trái phiếu tăng.

B. Lãi suất hiện hành của trái phiếu sẽ tăng lên

C. Nhà đầu tư vào trái phiếu có lợi do giá trái phiếu cũng sẽ tăng theo.

D. Tất cả các phươngán

Câu 9: Nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi của một công ty cổ phần đều chuyển đổi thành cổ phiếu thường thì:

A. EPS sẽ giảm

B. Quyền sở hữu của các cổ đông hiện hành thay đổi

C. Thu nhập của một cổ phiếu thường (EPS) tăng

D. Tổng lợi nhuận của công ty sẽ giảm

Câu 10: Nhà môi giới chứng khoán là người:

A. Chỉ thực hiện mua hoặc bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.

B. Nhận lệnh của khách hàng để giao dịch mọi loại chứng khoán và hưởng hoa hồng môi giới

C. Nhận lệnh để theo dõi tình hình giao dịch cho khách hàng

D. Mua hoặc bán các chứng khoán được phép giao dịch theo lệnh của khách hàng.

Câu 11: Niêm yết cửa sau là hoạt động niêm yết:

A. Dựa trên hoạt động mua bán, sáp nhập công ty.

B. Dựa trên quan hệ đối tác kinh doanh

C. Theo phương thức đồng thời niêm yết ở hai Sở GDCK

Câu 12: Sử dụng lệnh dừng trong giao dịch chứng khoán ở Sở GDCK nhằm:

A. Bảo vệ lợi nhuận trong kinh doanh chứng khoán.

B. Hạn chế sự thua lỗ trong kinh doanh chứng khoán.

C. Tất cả các phương án

Câu 13: Thành viên của SGDCK có nghĩa vụ:

A. Nộp các khoản đóng góp do SGDCK quy định như phí thành viên, phí giao dịch...

B. Tuân thủ các quy định của SGDCK và chịu sự kiểm tra giám sát của Sở

C. Tất cả các phương án

Câu 14: Thành viên của SGDCK có quyền:

A. Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và cấp phép niêm yết cho các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn.

B. Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và thu phí cung cấp dịch vụ

C. Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và được miễn các khoản đóng góp cho SGDCK

Câu 15: Trên góc độ tài chính, giá trái phiếu ước tính là:

A. Giá mà các nhà đầu tư dự tính sẽ mua trái phiếu đó

B. Giá trái phiếu đang được mua bán trên thị trường.

C. Giá trị hiện tại của các khoản tiền chắc chắn thu được trong tương lai do trái phiếu đưa lại

D. Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do trái phiếu đưa lại

Câu 16: Trên quan điểm tài chính có thể nói, giá cổ phiếu ước tính là:

A. Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do cổ phiếu đưa lại

B. Giá cổ phiếu đang được mua bán trên thị trường

C. Giá mà các nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu đó

D. Giá trị hiện tại của các khoản tiền chắc chắn thu được trong tương lai do cổ phiếu đưa lại

Câu 21: Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) có đặc điểm là:

A.  Không có địa điểm giao dịch tập trung giữa người mua và người bán  

B. Chứng khoán được giao dịch trên thị trường là các chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết trên sở giao dịch

C. Cơ chế xác lập giá là thương lượng giá giữa bên mua và bên bán  

D. Cả ba đặc điểm trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên