Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 23: Giả sử hai trái phiếu X và Y đều đang bán với giá bằng mệnh giá là $1000. Cả hai trái phiếu này đều trả mức trái tức là $150/năm. Trái phiếu X sẽ đáo hạn sau 6 năm nữa còn trái phiếu Y sẽ đáo hạn sau 7 năm nữa. Nếu mức lãi suất đáo hạn (YTM) giảm từ 15% xuống còn 12% thì:

A. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu Y

B. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu Y. 

C. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu X.

D. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu X

Câu 24: Rủi ro không thể mất đi khi đa dạng hoá danh mục đầu tư là:

A. Rủi ro có hệ thống

B. Rủi ro không có hệ thống

C. Cả a và b đúng

D. Cả a và b sai

Câu 28: Giao dịch nào là giao dịch rủi ro nhất trong thị trường hợp đồng quyền chọn cổ phiếu nếu sau khi giao dịch được thực hiện giá cổ phiếu đó tăng cao:

A. Bán hợp đồng quyền chọn mua

B. Bán hợp đồng quyền chọn bán

C. Mua hợp đồng quyền chọn mua

D. Mua hợp đồng quyền chọn bán

Câu 29: Khớp lệnh liên tục:

A. Được dùng để xác định giá trong hệ thống đấu giá theo giá

B. Thường được dùng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa 

C. Chỉ tạo ra một mức giá cho một giao dịch điển hình chứ không phải là tổng hợp các giao dịch

D. Cả a và b

Câu 30: Khoản lỗ lớn nhất mà người bán hợp đồng quyền chọn bán có thể phải chịu bằng:

A. Giá thực hiện trừ đi giá hợp đồng

B. Giá hợp đồng quyền chọn bán quyền chọn bán

C. Giá cổ phiếu trừ đi giá hợp đồng quyền chọn

D.  Các câu trả lời trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên