Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 212 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Mua một trái phiếu có thể thu hồi cũng tương tự như:

A. Mua một trái phiếu thông thường (không có điều khoản thu hồi) và mua một hợp đồng quyền chọn mua trái phiếu

B. Mua một trái phiếu thông thường (không có điều khoản thu hồi) và bán một hợp đồng quyền chọn mua trái phiếu

C. Cả a và b đều sai 

Câu 2: Hợp đồng tương lai đối với cổ phiếu là gì?

A. Là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán một lượng cổ phiếu nhất định tại mức giá giao ngay vào thời điểm hợp đồng đáo hạn

B. Là hợp đồng sẽ được người mua và người bán ký kết trong tương lai

C. Cho phép người mua được quyền chứ không phải là nghĩa vụ mua cổ phiếu vào một thời điểm nào đó trong tương lai

D. Là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán cổ phiếu tại một mức giá xác định vào ngày hợp đồng đáo hạn 

Câu 3: Phương thức bảo lãnh trong đó tổ chức bảo lãnh chịu toàn bộ rủi ro trong việc phân phối chứng khoán là phương thức:

A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

B. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất

C. Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên