Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 28 Câu hỏi
  • 250 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 5. Tài liệu bao gồm 28 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 1: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:

A. Trung hạn

B. Ngắn hạn

C. Dài hạn

D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 2: Chứng khoán xác định người sở hữu nó có:

A. Quyền sở hữu đối với 1 công ty

B. Quyền chủ nợ đối với 1 công ty

C. Quyền chủ nợ đối với chính phủ hay chính quyền địa phương

D. Tất cả các quyền trên

Câu 3: Cổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là:

A. Có lãi suất cố định

B. Có thu nhập theo hoạt động của công ty

C. Được quyền bầu cử tại HĐCĐ

D. Không có câu nào đúng

Câu 4: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ:

A. Bù đắp thâm hụt ngân sách

B. Tài trợ các công trình công cộng

C. Giúp đỡ các công ty

D. Điều tiết tiền tệ

Câu 5: Trong các điều kiện để quản lý doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?

A. Có ban giám đốc điều hành tốt

B. Có sản phẩm nổi tiếng

C. Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

D. Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 6: Khi lãi suất thị trường tăng lên giá trái phiếu sẽ:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Lựa chọn khác

Câu 7: Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để mua trái phiếu?

A. Khi lãi suất cao và dự kiến sẽ giảm xuống

B. Khi lãi suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên

C. Khi lãi suất ổn định và dự kiến không thay đổi

D. Khi trái phiếu thấp và lãi suất dự kiến sẽ tăng

Câu 9: Một trong những điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam.

A. Mức vốn tối thiểu là 10 tỷ VNĐ

B. Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất

C.  Đội ngũ lãnh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt

D. Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng

Câu 10: Các tổ chức có thể tham gia hoạt động tại trung tâm chứng khoán tập trung là:

A. Các nhà đầu tư có tổ chức;

B. Các nhà đầu tư cá thể;

C. Các công ty chứng khoán;

D. Không có câu nào đúng

Câu 11: Khi công ty có lãi nó sẽ:

A. Trả cổ tức cho cổ phiếu thường

B. Trả lãi trái phiếu

C. Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi

D. Không phải trả lãi và cổ tức

Câu 12: Đại hội cổ đông sẽ bầu ra:

A. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

B. Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị chọn giám đốc và ban kiểm soát

C. Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

D. Cả 3 đều sai

Câu 13: Theo luật pháp Việt Nam các tổ chức được phát hành cổ phiếu là:

A. Công ty TNHH

B. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

C. Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

D. Công ty cổ phần

Câu 14: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:

A. Nợ của công ty

B. Tài sản của công ty

C. Vốn cổ phần của công ty

D. Cả A và C

Câu 16: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:

A. Doanh nghiệp tư nhân

B. Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước

C. Công ty TNHH, công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước

D. Công ty Cổ phần

Câu 19: Lệnh dừng để bán sẽ đặt tại mức giá:

A. Thấp hơn giá thị trường

B. Cao hơn giá thị trường

C. Bằng giá thị trường

D. Tùy vào quyết định của nhà đầu tư

Câu 20: Lệnh dừng để mua đặt tại giá:

A. Thấp hơn giá thị trường

B. Cao hơn giá thị trường

C. Bằng giá thị trường

D. Tùy thuộc vào quyết định của nhà đầu tư

Câu 21: Mục đích của lệnh AQT là:

A. Tăng giá khớp lệnh

B. Tăng khối lượng giao địch

C. Giảm giá khớp lệnh

D. Giảm khối lượng giao dịch

Câu 22: Lệnh ATO là lệnh được thực hiện:

A. Trước lệnh giới hạn

B. Sau lệnh giới hạn

C. Xác lập giá đóng cửa

D. Chỉ có hiệu lực trong phiên liên tục

Câu 24: Theo cơ chế hoạt đóng của quỹ đầu tư mở thì:

A. Nhà đầu tư không được quyền bán lại chứng chỉ cho quỹ đầu tư đã phát hành ra nó;

B. Nhà đầu tư được quyền bán lại cho quỹ đầu tư mở đã phát hành ra;

C. Quỹ có chiến lược đầu tư dài hạn;

D. Cả B và C

Câu 25: Hình thức chào bán mà trong đó có nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

C. Bảo lãnh tất cả hoặc không

D. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 28 Câu hỏi
  • Sinh viên