Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 23

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 23

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 110 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 23. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Một lệnh dừng bán được đưa ra:

A. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

B. Hoặc là cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành

C. Ngay tại giá thị trường hiện hành

D. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

Câu 3:  

A. 12 000 đồng

B. 18 000 đồng

C. 24 000 đồng

D. 30 000 đồng

Câu 4: Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ:

A. Là chủ nợ nói chung

B. Mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu

C. Là những người có độ ưu tiên sau cùng trong việc trả nợ của công ty

D. Chỉ là người có độ ưu tiên trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông trong việc chia phần tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ.

Câu 6: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng điều kiện nào là quan trọng nhất:

A. Có Ban giám đốc điều hành tốt

B. Có sản phẩm nổ tiếng trên thị trường

C. Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

D. Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 7: Đại hội cổ đông sẽ bầu:

A. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

B. Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

C. Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị chọn ban giám đốc và Ban kiểm soát

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 8: Một trong những điều kiện nào sau đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam.

A. Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ VND

B. Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất

C. Đội ngũ lãnh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt

D. Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng

Câu 9: Khi công ty không có lãi, công ty sẽ:

A. Trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông

B. Trả lãi trái phiếu

C. Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi

D. Không phải trả lãi và cổ tức

Câu 10: Theo Pháp luật Việt Nam, các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu:

A. Công ty cổ phần

B. Công ty trách nhiệm hữu hạn

C. Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá

D. Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá

Câu 11: Khi công ty tuyên bố phá sản, cổ đông phổ thông sẽ được:

A. Nhận lại số vốn ban đầu

B. Nhận được giá trị ghi trên sổ sách

C. Nhận những gì còn lại sau khi thanh toán các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi

D. Không nhận được gì

Câu 12: Nghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là:

A. Tổ chức kinh doanh tốt

B. Công bố thông tin chính xác, trung thực một cách thường xuyên và bất thường

C. Đảm bảo cho cổ phiếu của công ty luôn tăng giá

D. Trả cổ tức đều đặn hàng năm

Câu 15: Số chi trả tiền lãi của trái phiếu dựa trên:

A. Mệnh giá

B. Thị giá

C. Tỷ lệ chiết khấu

D. Tuỳ từng trường hợp cụ thể

Câu 16: Câu nào sau đây không đúng với chứng quyền:

A. Chứng quyền có thời hạn hiệu lực ngắn

B. Chứng quyền có thời hạn hiệu lực dài

C. Chức quyền được phát hành trước khi phât hành một đợt cổ phiếu mới

D. Chứng quyền được phát hành đi kèm với chứng khoán kém hấp dẫn

Câu 17: Lý do nào sau đúng với bán khống chứng khoán:

A. Hạn chế rủi ro

B. Hưởng lợi từ việc sụt giá chứng khoán

C. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán

Câu 18: Để dự đoán xem việc tăng, giảm giá chứng khoán nào đó có phải là khởi đầu một xu hướng biến động lớn hay không, nhà phân tích kỹ thuật sẽ:

A. Xem xét kỹ các báo cáo tài chính

B. Đi thu thập các tin đồn

C. Sử dụng biểu đồ

D. Tất cả các câu trên

Câu 19: Các câu nào sau đây đúng với thị trường chứng khoán sơ cấp:

A. Tập trung vốn

B. Luân chuyển vốn

C. Điều hoà vốn

D. Tất cả các câu trên

Câu 20: Hình thức chào bán mà trong đó có nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không, được gọi là:

A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

C. Bảo lãnh tất cả hoặc không

D. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu  

Câu 23: Văn bản pháp luật cao nhất điều chỉnh các hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là:

A. Luật chứng khoán năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007

B. Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ

C. Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 27/1/2003 của Chính phủ

D. Tất cả các văn bản nêu trên

Câu 24: Ở Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thuộc:

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Bộ tài chính

D. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Câu 27: Chào bán sơ cấp là:

A. Đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng ra công chúng

B. Phát hành trái phiếu ra công chúng

C. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

D. Tất cả các câu a, b, và c nêu trên đều đúng

Câu 28: Trong một phien giao dịch giá cổ phiếu SAM được xác định là 51 000 đồng, như vậy những lệnh bán sẽ được thực hiện là:

A. Lệnh đặt bán > 51 000 đồng

B. Lệnh đặt bán = 51 000 đồng

C. Lệnh đặt bán < 51 000 đồng

Câu 29: Trong một phiên giao dịch giá cổ phiếu REE được xác định là 32 500 đồng, như vậy những lệnh mua sẽ được thực hiện là:

A. Lệnh đặt mua = 32 500 đồng

B. Lệnh đặt mua < 32 500 đồng

C. Lệnh đặt mua  >  32 500 đồng

D. Trường hợp b) chắc chắn được thực hiện và trường hợp a) có thể được thực hiện tuỳ trường hợp cụ thể

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên