Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 21

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 183 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Lợi nhuận mà người bán chứng khoán nhận được là:

A. (Giá cuối kỳ + Cổ tức) - giá ban đầu

B. Giá ban đầu - (cổ tức + giá cuối kỳ)

C. Giá ban đầu - Giá cuối kỳ

D. Giá cuối kỳ - giá ban đầu

Câu 3: Cái gì sau đây không bị ảnh hưởng bởi việc phát hành trái phiếu dài hạn:

A. Tài sản

B. Tổng số nợ

C. Vốn lưu động

D. Vốn cổ phần

Câu 5: Chỉ số VN - Index thời điểm cao nhất tính cho tới hiện nay là:

A. 300 điểm

B. 400 điểm

C. Trên 500 điểm

D. Không câu nào đúng.

Câu 6: Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X được xác định là 52.000 đồng, như vậy những lệnh bán sau sẽ được thực hiện:

A. Lệnh đặt bán > 52.000 đồng

B. Lệnh đặt bán = 52.000 đồng

C. Lệnh đặt bán < 52.000 đồng

Câu 7: Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X được xác định là 32.500 đồng, như vậy những lệnh mua sau sẽ được thực hiện:

A. Lệnh đặt mua > 32.500 đồng

B. Lệnh đặt mua = 32.500 đồng

C. Lệnh đặt mua < 32.500 đồng

D. Trường hợp (a) chắc chắn được thực hiện và trường hợp (b) có thể được thực hiện tùy trường hợp cụ thể.

Câu 8: Đối tượng tham gia mua - bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán có thể là, ngoại trừ:

A. Chính phủ

B. Ủy ban chứng khoán Nhà nước

C. Quĩ đầu tư chứng khoán

D. Sở giao dịch chứng khoán.

Câu 9: Các nguyên tắc hoạt động của TTCK tập trung:

A. Mua bán trực tiếp

B. Công khai thông tin

C. Giao dịch thỏa thuận

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu ngoại trừ:

A. Chính xác

B. Kịp thời

C. Dễ tiếp cận

D. Ưu tiên khách hàng

Câu 12: Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tối đa là:

A. 60 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

B. 60 ngày làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ.

C. 45 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

D. 45 ngày làm việc kể từ khi UBCk nhận được hồ sơ hợp lệ

Câu 13: Điều kiện được đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội đối với cổ phiếu là:

A. Doanh nghiệp cổ phần có vờnt 5tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.

B. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông trong tổ chức phát hành, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.

C. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.

D. Không câu nào đúng.

Câu 15: Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sát nhập công ty

A. Niêm yết lần đầu

B. Niêm yết lại

C. Niêm yết bổ sung

D. Niêm yết cửa sau

Câu 19: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng lên, xác định xu hướng:

A. Thị trường đi xuống

B. Thị trường đi lên

C. Thị trường quân bình

D. Khó dự đoán

Câu 20: Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét tất cả các phương thức, ngoại trừ phương thức sau:

A. Lý thuyết người mua bán các cổ phiếu lẻ (dưới 100) luôn sai lầm

B. Chỉ số giá cả - thu nhập của các cổ phiếu Dow Jones

C. Lưu lượng cổ phiếu bán khống

Câu 21: Hãy xác định trong ba câu hỏi từ a đến c sau đây, trường hợp nào thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống (bullish or bearish)

A. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và chỉ số bình quân Dow Jones của ngành vận tải cả hai có xu hướng đi lên

B. Số lượng bán khống của thị trường chứng khoán New York tăng 25% so với tháng trước

C. Doanh thu của các cổ phiếu bán lẻ tăng đáng kể trong vài tuần qua

Câu 22: Theo luật công ty, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp:

A. Có trên 7 người góp vốn, mang tính đối vốn

B. Có trên 2 người góp vốn, mang tính đối vốn

C. Có trên 7 người góp vốn, mang tính đối nhân và đối vốn

D. Cả 3 đều sai

Câu 23: Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:

A. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

B. Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị chọn Giám đốc và Ban kiểm soát

C. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

D. Cả ba đều sai

Câu 24: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn

B. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

C. Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

D. Công ty cổ phần

Câu 25: Hiện nay ở Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý, ngoại trừ:

A. Việc phát hành chứng khoán

B. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng

C. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ

D. Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ

Câu 28: Các câu nào sau đây không đúng với chính quyền:

A. Chứng quyền có thời hạn hiệu lực ngắn

B. Chứng quyền có thời hạn hiệu lực dài

C. Chứng quyền được phát hành trước khi phát hành một đợt cổ phiếu mới

D. Chứng quyền được phát hành đi kèm với chứng khoán kém hấp dẫn

Câu 29:  Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:

A. Thời gian, giá, số lượng

B. Giá, thời gian, số lượng

C. Số lượng, thời gian, giá

D. Thời gian, số lượng, giá

Câu 30: Trái phiếu có thời gian đáo hạn dài sẽ cho nhà đầu tư:

A. Lãi suất ổn định và giá trị thị trường ổn định.

B. Lãi suất ổn định và giá trị thị trường biến động

C. Lãi suất biến động và giá trị thị trường ổn định

D. Lãi suất biến động và giá trị thị trường biến động.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên