Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 28 Câu hỏi
  • 106 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 18. Tài liệu bao gồm 28 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Giả sử hai trái phiếu X và Y đều đang bán với giá bằng mệnh giá là 1000 USD. Cả hai trái phiếu này đều trả mức trái tức là 150 USD/năm. Trái phiếu X sẽ đáo hạn sau 6 năm nữa còn trái phiếu Y sẽ đáo hạn sau 7 năm nữa. Nếu mức lãi suất đáo hạn (YTM) giảm từ 15% xuống còn 12% thì:

A. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu Y

B. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu X sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu Y

C. Hai trái phiếu đều tăng giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu X

D. Hai trái phiếu đều giảm giá, nhưng giá trái phiếu Y sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu X

Câu 3: Người sở hữu trái phiếu và cổ phiếu được hưởng:

A. lãi suất cố định

B. thu nhập phụ thuộc vào công ty

C. được quyền bầu cử tại đại hội cổ đông

D. lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty

Câu 5: Nếu nhà đầu tư chủ yếu muốn đầu tư vào trái phiếu có giá thị trường tăng thì anh ta lên mua trái phiếu khi:

A. lãi suất dâng cao và người ta hi vọng nó sẽ hạ xuống

B. lãi suất đang giảm và người ta hi vọng nó tăng

C. giá thấp và người ta hi vọng nó tăng

D. lãi suất ổn định và người ta hi vọng nó vẫn ổn định như vậy

Câu 6: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá:

A. lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

B. lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

C. lãi suất hiện hành của trái phiếu =lãi suất danh nghĩa của trái phiếu

D. không có cơ sơ để so sánh

Câu 8: Nếu căn cứ vào đặc điểm của các công cụ tài chính, thị trường tài chính được phân thành:

A. Thị sơ cấp và thị trường thứ cấp

B. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

C. Thị trường nợ và thị trường cổ phần

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Nếu căn cứ vào thời gian luân chuyển của các công cụ tài chính, thị trường tài chính được phân thành:

A. Thị sơ cấp và thị trường thứ cấp

B. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

C. Thị trường nợ và thị trường cổ phần

D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Nếu căn cứ vào thời hạn (dưới 1 năm hay trên 1 năm) của các công cụ tài chính, thị trường tài chính được phân thành:

A. Thị sơ cấp và thị trường thứ cấp

B. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

C. Thị trường nợ và thị trường cổ phần

D. Tất cả các phương án trên

Câu 11: Nếu xem thị trường tài chính là gồm: thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thì thị trường chứng khoán được ví như là:

A. Hạt nhân trung tâm của thị trường tài chính

B. Hình ảnh đặc trưng của thị trường vốn

C. Phương án a và b đúng

D. Không có phương án đúng

Câu 12: Nếu xem thị trường tài chính là gồm: thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần, thì thị trường chứng khoán được ví như là:

A. Hạt nhân trung tâm của thị trường tài chính

B. Hình ảnh đặc trưng của thị trường vốn

C. Phương án a và b đúng

D. Không có phương án đúng

Câu 13: Nếu căn cứ vào cách thức tổ chức của thị trường, thị trường chứng khoán được chia làm:

A. Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu

B. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

C. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 14: Nếu căn cứ vào đặc điểm hàng hoá được giao dịch trên thị trường, thị trường chứng khoán được chia làm:

A. Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu

B. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

C. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 15: Nếu căn cứ vào quá trình luân chuyển của hàng hoá được giao dịch trên thị trường, thị trường chứng khoán được chia làm:

A. Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu

B. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

C. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 18: HASTC Index là chỉ số chứng khoán của sàn Giao dịch chứng khoán:

A. Hà Nội

B. Đà Nẵng

C. TP.HCM

D. Tất cả các phương án trên

Câu 19: VN Index là chỉ số chứng khoán của sàn Giao dịch chứng khoán:

A. Hà Nội

B. Đà nẵng

C. TP.HCM

D. Tất cả các phương án trên

Câu 20: Cơ quan quản lý về chứng khoán của Việt Nam là:

A. Các công ty chứng khoán

B. Các tổ chức phát hành chứng khoán

C. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán

D. Uỷ ban chứng khoán nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 28 Câu hỏi
  • Sinh viên