Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 7: Chứng khoán là một tài sản tài chính có các đặc điểm cơ bản sau:

A. Tính thanh khoản

B. Tính rủi ro

C. Tính sinh lời

D. Tất cả các phương án trên

Câu 8: Nếu dựa vào tính chất của các chứng khoán thì ta có các loại chứng khoán sau:

A. Chứng khoán vô danh và chứng khoán ghi danh

B. Chứng khoán  vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán phái sinh

C. Chứng quyền và quyền lựa chọn

D. Hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai

Câu 9: Nếu dựa vào khả năng chuyển nhượng của các chứng khoán thì ta có các loại chứng khoán sau:

A. Chứng khoán vô danh và chứng khoán ghi danh

B. Chứng khoán  vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán phái sinh

C. Chứng quyền và quyền lựa chọn

D. Hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai

Câu 10: Đặc điểm của cổ phiếu:

A. Quyền được chuyển nhượng

B. Quyền được nhậ cổ tức

C. Quyền sở hữu với công ty, quyền bầu cử ứng cử

D. Tất cả các phương án trên

Câu 11: Thông thường cổ phiếu của các cổ đông được lưu giữ ở:

A. Nhà riêng của các cổ đông

B. Tại công ty phát hành chứng khoán

C. Tại kho bạc, hoặc Ngân hàng, hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán

D. Tất cả các phương án trên

Câu 12: Mệnh giá của một cổ phiếu:

A. Là giá của cổ phiếu được mau bán trên thị trường

B. Là giá khớp lệnh

C. Là giá được ấn định ban đầu đối với một cổ phiếu

D. Không có phương án nào đúng

Câu 13: Nếu căn cứ vào quyền lợi của Cổ đông, cổ phiếu được phân thành:

A. Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

B. Cổ phiếu đơn phiếu, cổ phiếu đa phiếu, cổ phiếu lưỡng phiếu

C. Cổ phiếu sơ cấp và cổ phiếu thứ cấp

D. Không có phương án nào đúng

Câu 14: Nếu căn cứ vào quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết trong Đại hộ cổ đông, cổ phiếu được phân thành:

A. Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

B. Cổ phiếu đơn phiếu, cổ phiếu đa phiếu, cổ phiếu lưỡng phiếu

C. Cổ phiếu sơ cấp và cổ phiếu thứ cấp

D. Không có phương án nào đúng

Câu 17: Cổ phiếu ưu đãi có các đặc điểm sau:

A. Được ưu tiên chia cổ tức

B. Cổ tức là cố định

C. Được ưu tiên hoàn vốn khi có chủ trương hoàn vốn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 18: Thụ trái là:

A. Người nắm giữ trái phiếu

B. Người nắm giữu cổ phiếu

C. Người phát hành trái phiếu

D. Người phát hành cổ phiếu 

Câu 19: Những nội dung thường ghi trên trái phiếu là:

A. Thụ trái, trái chủ

B. Thời hạn, trái suất

C. Mệnh giá, loại trái phiếu

D. Tất cả các phương án trên

Câu 20: Trái chủ là:

A. Người nắm giữ trái phiếu

B. Người nắm giữu cổ phiếu

C. Người phát hành trái phiếu

D. Người phát hành cổ phiếu

Câu 21: Quyền lợi củ trái chủ:

A. Được hưởng trái tức không điều kiện

B. Được hoàn vốn đúng hạn hoặc trước hạn (có thảo thuận)

C. Được quyền bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, cầm cố, thế chấp.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 22: Giá chuyển đổi của một chứng khoán có thể chuyển đổi là:

A. Bằng mệnh giá chia cho tỷ lệ chuyển đổi

B. Bằng tỷ lệ chuyển đổi chia cho mệnh giá

C. Bằng tỷ lệ chuyển đổi nhân với mệnh giá

D. Không có phương án nào đúng

Câu 23: Chứng khoán phái sinh bao gồm:

A. Quyền mua cổ phần

B. Chứng quyền

C. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và quyền lựa chọn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 25: Một trái phiếu chuyển đổi có giá 1.350 USD, mệnh giá 1.000 USD, tỷ lệ chuyển đổi là 40, thị giá cổ phiếu trên thị trường là 35 USD. Như vậy:

A. Không thể tiến hành nghiệp vụ Ac – bit

B. Có thể tiến hành nghiệp vụ Ac – bit để kiếm lời

C. Không biết được giá chuyển đổi

D. Các câu trên đầu sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên