Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 97 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 20: Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán:

A. Là một thì trường chứng khoán tập trung

B. Tạo tính thanh khoản cho chứng khoán, xác lập giá cả công bằng,…

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đầu sai

Câu 21: Cơ quan quản lý cao nhất của Sở giao dịch chứng khoán là:

A. Ban giám đốc

B. Hội đồng quản trị

C. Hội đồng hành viên

D. Chủ tịch hội đồng quản trị

Câu 22: Thành viên Hội đồng quản trị thường:

A. Đại diện các công ty thành viên

B. Chính phủ, Bộ tài chính, Uỷ ban chứng khoán bổ nhiệm bổ nhiệm hoặc chỉ định.

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 24: Về chỉ tiêu thời gian hoạt động, để được niêm yết, công ty phải có thời gian hoạt đồng tối:

A. Tối thiểu từ 3 đến 5 năm

B. Tối thiểu 7 đến 10 năm

C. Cổ phiếu từng được gia dịch trên thị trường OTC

D. Chỉ cần A hoặc C

Câu 26: Yêu cầu về cơ cấu vốn của một công ty được niêm yết là:

A. Các cổ đông bên ngoài công ty nắm tối thiểu 20%

B. Các cổ đông sáng lập nắm giữ tối thiểu 20% và phải nắm giữ trong 3 năm.

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 27: Hình thức niêm yết dựa vào sự sáp nhập gọi là:

A. Niêm yết bổ sung

B. Niêm yết cửa sau

C. Niêm yết lại

D. Tất cả đều sai

Câu 30: Việc niêm yết chứng khoán mang lại cho tổ chức phát hành thuận lợi:

A. Công ty dẽ dàng huy động vốn

B. Nâng cao tính thanh khoản cho chứng khoán

C. Ưu đãi về thuế

D. Tất cả các phương án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên