Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 85 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click -> tên table, chọn -> Delete?

A. Đổi tên table   

B. Tạo cấu trúc mới cho table 

C. Xoá table

D. Lưu cấu trúc của table

Câu 2: Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn một ô, chọn ->  ?

A. Sắp xếp dữ liệu trên cột chứa ô vừa chọn theo chiều giảm

B. Sắp xếp dữ liệu trên cột chứa ô vừa chọn theo chiều tăng

C. Sắp xếp các trường của Table theo chiều tăng

D. Sắp xếp các trường của Table theo chiều giảm

Câu 3: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click -> tên table, chọn -> Rename?

A. Đổi tên table vừa chọn

B. Nhập dữ liệu cho table

C. Xoá table

D. Chỉnh sửa cấu trúc cho table

Câu 4: Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn Edit -> Delete Record -> Yes?

A. Xoá trường khoá chính (Primary key)

B. Xoá Table đang xử lý

C. Xoá trường chứa con trỏ

D. Xoá bản ghi chứa con trỏ

Câu 6: Trong Access, nút lệnh này  có ý nghĩa gì?

A. Một tệp cơ sở dữ liệu

B. Khởi động Access

C. Xác định khóa chính

D. Cài mật khẩu cho tệp cơ sở dữ liệu

Câu 9: Khi lám việc với Access xong, muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện:

A. Tools / Exit.

B. File / Exit

C. Windows /Exit

D. View / Exit

Câu 10: Trong Access, để định dạng lại lề trang dữ liệu, ta thực hiện:

A. Format / Page Setup

B. Tools / Page Setup

C. Record / Page Setup

D. File  / Page Setup

Câu 19: Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện:

A. Tools / Insert Rows

B. Insert / Rows

C. File / Insert Rows

D. Edit / Insert Rows

Câu 21: Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta chọn?

A. Create table in design view

B. Create table by using wizard 

C. Create table by entering data

D. Create query in design view

Câu 24: Hãy cho biết ý nghĩa của nút lệnh , tương ứng với lệnh nào sau đây:

A. Record\sort\sort ascending

B. Record\sort\sort ascending

C. Record\sort\sort descending

D. Record\sort descending

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm