Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • 13/09/2021
  • 100 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Trắc Nghiệm Hay tổng hợp, biên soạn bao gồm hơn 100 câu hỏi có đáp án đi kèm. Tài liệu sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi công chức trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

13/09/2021

Điểm TB

0

Tham gia thi

0 Lần thi