Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 3

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 88 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số mấy, vào ngày, tháng, năm nào?

A. Quyết định số 629/2012/QĐ-TTg, ngày 29/5/2012.

B. Quyết định số 629/QĐ-TTg, ngày 29/5/2012.

C. Quyết định số 629/QĐ-TTg, ngày 19/5/2012.

D. Quyết định số 629/2012/QĐ-TTg, ngày 19/5/2012.

Câu 4: Theo quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, những hành vi nào sau đây là hành vi bạo lực gia đình?

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng.

B. Cưỡng ép quan hệ tình dục.

C. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 5: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch.

B. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp.

C. Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục quảng bá chung của ngành du lịch.

D. Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Câu 6: Theo anh (chị), “Bạo lực gia đình” là gì?

A. Là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

B. Là hành vi lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

C. Là hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng.

D. Là hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Câu 7: Theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây trong việc quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn?

A. Hướng dẫn và tổ chức sắp xếp các đơn vị nghệ thuật biểu diễn theo quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

B. Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh.

C. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước của các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 8: Quan điểm của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là:

A. Phát triển du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội.

B. Phát triển du lịch theo chiều sâu đảm bảo chất lượng thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

C. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; chú trọng du lịch quốc tế đến; tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 9: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đưa ra chỉ tiêu: Hằng năm, trung bình giảm bao nhiêu phần trăm (%) hộ gia đình có bạo lực gia đình?

A. Giảm từ 5 - 10% hộ gia đình có bạo lực gia đình

B. Giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình

C. Giảm từ 15 - 20% hộ gia đình có bạo lực gia đình

D. Giảm từ 20 - 25% hộ gia đình có bạo lực gia đình

Câu 10: Theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ, biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do cơ quan nào quyết định?

A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

B. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

D. Giám đốc Sở Nội vụ.

Câu 11: Theo anh (chị), tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch.

B. Yếu tố truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử.

C. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 14: Theo Luật Di sản văn hóa năm 2009, Di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là?

A. Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

B. Là công trình xây dựng các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.

C. Là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ.

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 15: Theo anh (chị), "Tuyến du lịch" là:

A. Là lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không

B. Là các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không

C. Là lộ trình các khu du lịch, điểm du lịch, với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không

D. Cả a, b đúng

Câu 16: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020, có nêu ra các mục tiêu phấn đấu nào sau đây?

A. Phấn đấu đến năm 2020, có 60% dân số tham gia tập thể dục thể thao

B. Phấn đấu đến năm 2020, 85 - 90% huyện, thị xã có sân vận động, bể bơi

C. Phấn đấu đến năm 2020, thể thao thành tích cao nằm trong tốp 10 của cả nước

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 17: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào được đề cập sau đây?

A. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch

B. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch

C. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19: Theo Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ, Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Làng nghề truyền thống

B. Nghề thủ công truyền thống

C. Nghệ thuật trình diễn dân gian

D. b và c đúng

Câu 20: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch

B. Yếu tố truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử

C. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 22: Theo anh, chị Nghệ thuật trình diễn dân gian thuộc di sản văn hóa nào?

A. Di sản văn hóa phi vật thể

B. Di sản văn hóa vật thể

C. Tri thức dân gian

D. Di tích lịch sử - văn hóa

Câu 24: Nội dung nào sau đây là quan điểm xây dựng và phát triển văn hoá trong Chiến lược phát triển văn hoá Việt nam đến năm 2020?

A. Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

B. Nền văn hoá của chúng ta là nền văn hoá tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc

C. Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 25: Những hành vi nào sau đây bị cấm đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ?

A. Thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã đăng ký biểu diễn

B. Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn

C. Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam

D. Cả a, b, c đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm