Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 357 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: He is not popular and has a lot of enemies.

A. opponents

B. friends

C. betrayers

D. attackers

Câu 9: He inherited a lucrative business from his father.

A. lucid

B. unprofitable

C. wealthy

D. profitable

Câu 10: School uniform is compulsory in most of VNese schools.

A. depended

B. optional

C. obligatory

D. required

Câu 11: On the whole, the rescue mission was well executed.

A. In fact

B. In general

C. At once

D. In particular

Câu 14: Drivers are advised to get enough petrol because filling stations are few and far between on the highway.

A. easy to find

B. difficult to access

C. unlikely to happen

D. impossible to reach

Câu 17: The minister came under fire for his rash decision to close the factory

A. was dismissed

B.  was acclaimed

C. was criticized

D. was penalized

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm