Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 415 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 2: This vertical section of the soil shows four basic soil layers.

A. visible

B. important

C. necessary

D. horizonal

Câu 4: The school offers manual training to the pupils.

A. automatical

B. electrical

C. econimical

D. thorough

Câu 8: He put on his best clothes for the party.

A. wear

B. take off

C. turn off

D. dress

Câu 10: Be quiet or you'll wake the whole house!

A. still

B. noisy

C. peaceful

D. tranquil

Câu 12: I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.

A. unplanned

B. deliberate

C. accidental

D. unintentional

Câu 14: We have been out of touch him since he moved to London.

A. kept contact with

B. made a call to

C. contacted with

D. written to

Câu 25: Name some famous football players in the world.

A. infamous

B. unknown

C. impossible

D. irregular

Câu 28: My suitcases are so heavy.

A. thin

B. light

C. large

D. round

Câu 30: The chairs felt hard and uncomfortable.

A. plastic

B. simple

C. relaxed

D. soft

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ trái nghĩa có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm