Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 9

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 160 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 21: Anh (Chị) chọn phương án đúng: Luật Lưu trữ được Quốc Hội thông qua ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10 tháng 11 năm 200

B. Ngày 11 tháng 10 năm 2012

C. Ngày 21 tháng 11 năm 2011

D. Ngày 11 tháng 11 năm 2011

Câu 23: Anh (Chị) hãy cho biết phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Lưu trữ có mấy khoản thuộc điều mấy?

A. 3 khoản thuộc điều 2

B. 2 khoản thuộc điều 2

C. 3 khoản thuộc điều 1

D. 2 khoản thuộc điều 1

Câu 25: Anh (Chị) hãy cho biết Khoản 2 điều 1 của Luật Lưu trữ áp dụng đối với mấy loại cơ quan, tổ chức?

A. 6 loại cơ quan, tổ chức

B. 7 loại cơ quan, tổ chức

C. 8 loại cơ quan, tổ chức

D. 9 loại cơ quan, tổ chức

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm