Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 7

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 113 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Việc định lề trang văn bản đối với lề trên (khổ giấy A4), được quy định là bao nhiêu?

A. Cách mép trên từ 15 - 20 mm

B. Cách mép trên từ 20 - 25 mm

C. Cách mép trên 20 mm

D. Cách mép trên từ 20 30 mm

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Việc định lề trang văn bản đối với lề dưới (khổ giấy A4), được quy định là bao nhiêu?

A. Cách mép dưới từ 10-15 mm

B. Cách mép dưới từ 20 - 25 mm

C. Cách mép dưới từ 25-30 mm

D. Cách mép dưới 20 mm

Câu 3: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Việc định lề trang văn bản đối với lề trái (khổ giấy A4), được quy định là bao nhiêu?

A. Cách mép trái từ 20 -25 mm

B. Cách mép trái từ 25 - 30 mm

C. Cách mép trái từ 30 - 35 mm

D. Cách mép trái là 30 mm

Câu 4: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Việc định lề trang văn bản đối với lề phải (khổ giấy A4), được quy định là bao nhiêu? 

A. Cách mép phải từ 10 -15 mm

B. Cách mép phải từ 15 - 20 mm

C. Cách mép phải từ 20 -25 mm

D. Cách mép phải từ 25 - 30 mm

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy nào?

A. Khổ A4 (200mm x290mm)

B. Khổ A4 (210 mm x 297 mm)

C. Khổ A5

D. Khổ A5 (148 mm x 210 mm)

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi được trình bày trên loại khổ giấy nào sau đây?

A. Khổ A3

B. Khổ A4 (210 mm x 297 mm) hoặc giấy in sẵn (khổ A4)

C. Khổ A5 (148 mm x 210 mm) hoặc giấy in sẵn (khổ A5)

D. Khổ A5 (145mm x 210 mm) hoặc giấy in sẵn (khổ A5)

Câu 19: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Phần ghi địa danh và thời gian ban hành văn bản nào dưới đây được soạn thảo đúng? 

A. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2 năm 2009

B. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 02 năm 2009

C. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 2 năm 2009

D. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Khi ghi địa danh ban hành văn bản, những trường hợp nào phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính đó?

A. Những đơn vị hành chính được đặt tên theo tên người hoặc bằng chữ số

B. Những đơn vị hành chính được đặt tên theo tên người

C. Đối với những đơn vị hành chính được đặt tên theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử

D. Những đơn vị hành chính bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm