Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 5

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 104 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Họ tên của người ký được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm.

Câu 3: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Nơi nhận”được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 4: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 5: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Dấu chỉ mức độ khẩn được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 6: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành (Xem xong trả lại) được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 7: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Chỉ dẫn về dự thảo văn bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 8: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 9: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT, Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số Fax được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 10: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Phụ lục” và số thứ tự của phụ lục được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tiêu đề của phụ lục được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Số trang được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 13: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Hình thức sao được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

B. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in thường; Kiểu chữ Nghiêng, đậm

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm