Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 45 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, "Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn" là nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện về lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và đất đai

B. Lĩnh vực đất đai

C. Lĩnh vực kế hoạch

D. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai

Câu 2: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định Ủy ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào sau đây?

A. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương

B. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn

C. Văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho Uỷ ban nhân dân quy định một vấn đề cụ thể

D. b và c đúng

Câu 3: Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

B. Báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định bãi bỏ chỉ thị trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp

C. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, đồng thời báo cáo cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh biết

D. Quyết định việc thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương

Câu 8: Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị nào sau đây có quyền đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?

A. Các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

D. b và c đúng

Câu 12: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định hồ sơ gửi thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm những văn bản nào sau đây?

A. Công văn yêu cầu thẩm định; Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị

B. Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị

C. Các tài liệu có liên quan

D. Cả a, b, c đúng

Câu 13: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định tại Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ phải có các yếu tố nào sau đây:

A. Do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành theo hình thức quyết định, chỉ thị

B. Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật

C. Được đăng Công báo

D. a và b đúng

Câu 14: Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được đăng trên Công báo cấp tỉnh trong thời hạn nào sau đây?

A. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành

B. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

C. Chậm nhất là 15 (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 15: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định việc lập hồ sơ hiện hành bao gồm những nội dung nào sau đây?

A.  Mở hồ sơ

B. Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ

C. Kết thúc và biên mục hồ sơ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được đăng toàn văn trên một tờ báo in chính thức của Đảng bộ cấp tỉnh trong thời hạn nào sau đây?

A. Chậm nhất là 5 (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành

B. Chậm nhất là 3 (ba) ngày, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

C. Chậm nhất là 2 (hai) ngày, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 18: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định những văn bản đến không được đăng ký tại văn thư, các đơn vị, cá nhân giải quyết như thế nào?

A. Không có trách nhiệm giải quyết

B. Phải có trách nhiệm giải quyết

C. Tùy vào từng loại văn bản để giải quyết

D. Phải có trách nhiệm giải quyết, nhưng phải báo cáo cho lãnh đạo biết

Câu 19: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định việc lập hồ sơ hiện hành, yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập như thế nào?

A. Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc của cơ quan, tổ chức

B. Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc

C. Mở hồ sơ, kết thúc và biên mục hồ sơ

D. a và b đúng

Câu 20: Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương

B. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật

C. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

D. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm