Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 99 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị nào sau đây có quyền đề nghị xây dựng quyết định, chỉ thị hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

A. Các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

D. a và c đúng

Câu 2: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định đóng dấu như thế nào?

A. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định

B. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

C. Không được đóng dấu khống chỉ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 3: Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có nguyên tắc nào sau đây?

A. Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở

B. Tổ chức phòng quản lý theo ngành, theo lĩnh vực

C. Phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính, ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật

B. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

C. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện

D. a và c đúng

Câu 5: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau nào sau đây trong việc Quản lý và sử dụng con dấu?

A. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

B. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định

C.  Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái

D. Cả a, b, c đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Người đi làm