Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 82 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 3: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT thì đâu là nhiệm vụ của trường tiểu học?

A. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

B. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

B. Thủ tướng Chính phủ. 

C. Chính phủ

Câu 6: Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức? 

A. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

B. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập

C. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

Câu 7: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trưởng tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

A. 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng. 

B. 2 đến 3 Phó Hiệu trưởng. 

C. 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng.

Câu 8: Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?

A. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

B. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức.

C. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức.

Câu 9: Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp?

A. Bộ nội vụ chủ trì 

B. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

C. Cả 2 phương án trên

Câu 11: Theo Điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?

A. Giáo dục thường xuyên

B. Giáo dục chính quy 

C. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên

Câu 12: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

A. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

B. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định. 

C. Lưu trữ hồ sơ của trường.

Câu 13: Luật Viên chức quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp nào sau đây?

A. Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục 

B. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục 

C. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Câu 15: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây? 

A. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 

B. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; 

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu 16: Theo Luật giáo dục năm 2005. Giáo dục phổ thông bao gồm:

A. Giáo dục tiểu học, giáo dục thường xuyên 

B. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT 

C. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

Câu 17: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, người được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phải đạt?

A. Có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

B. Hiệu trưởng phân công Mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu 19: Học sinh vi phạm khuyết điểm có thể thực hiện các biện pháp sau:

A. Nhắc nhở

B. Phê bình

C. Thông báo với gia đình

D. Nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình

Câu 22: Sách giáo khoa sử dụng trong giảng dạy học tập do cấp nào qui định?

A. Hiệu trưởng trường Tiểu học

B. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

C. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 23: Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo Thông tư số 32/2009 ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được:

A. Hiệu trưởng xác nhận Hoàn thành chương trình tiểu học vào học bạ

B. Hiệu trưởng trường tiểu học cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học

C. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học

D. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng Tiểu học 

Câu 24: Trường tiểu học do cấp nào quyết định thành lập:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Câu 25: Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình:

A. Công lập và tư thục

B. Công lập và bán công

C. Công lập và dân lập

D. Công lập và bán trú

Câu 26: Số lượng thành viên của Hội đồng trường là:

A. Từ 7 đến 9 người

B. Từ 7 đến 11 người

C. Từ 7 đến 13 người

D. Từ 7 đến 15 người

Câu 27: Cấp tiểu học gồm có mấy khối lớp?

A. 4 khối lớp

B. 2 khối lớp

C. 3 khối lớp

D. 5 khối lớp

Câu 28: Đơn vị nào có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức? (Điều 34, Luật Viên chức)

A. Đơn vị sự nghiệp công lập

B. Đơn vị ngoài công lập

C. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

D. Đơn vị hành chính

Câu 29: Tiêu chí nào sau đây không thuộc tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Tiểu học?

A. Phát triển chuyên môn bản thân

B. Thực hiện quyền dân chủ

C. Sử dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm