Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 191 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

A. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

B. Lưu trữ hồ sơ của trường.

C. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

A. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

C. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT thì đâu là nhiệm vụ của trường tiểu học?

A. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

B. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

C. Tất cả phương án đều đúng

Câu 7: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trường tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

A. 2 đến 3 Phó Hiệu trưởng

B. 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng

C. 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng

Câu 9: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?

A. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước

C. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Câu 11: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?

A. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

B. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

C. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã

Câu 12: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, người được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phải đạt?

A. Có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công

B. Mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

C. Tất cả phương án đều đúng

Câu 13: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm:

A. Tổ chức và quản lí nhà trường.

B. Nhà trường, gia đình và xã hội.

C. Tất cả phương án đều đúng.

Câu 14: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?

A. Trường tiểu học

B. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học

C. Tất cả phương án đều đúng

Câu 15: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT trường tiểu học là?

A. Cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân

B. Có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng

C. Cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Người đi làm