Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 16 Câu hỏi
  • 91 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 16 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Viên chức không giữ chức vụ quản lý không đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tiêu chí nào sau đây? (Điều 25, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ban hành ngày 09/6/2015):

A. Tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc

B. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

C. Hoàn thành 100% công việc

D. Hoàn thành dưới 80% công việc

Câu 2: Ai có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức trong thẩm quyền quản lý:

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

C. Thanh tra chính phủ

D. Thủ tướng chính phủ

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên mầm non? (Điều 35, Điều lệ trường mầm non):

A. Làm việc riêng khi đang tổ chức hoạt động nuôi dưỡng

B. Trao dồi đạo đức, dữ gìn phẩm chất

C. Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ

D. Bảo vệ tính mạng an toàn của trẻ

Câu 4: Đơn vị nào có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức? (Điều 34 Luật viên chức):

A. Đơn vị hành chính

B. Đơn vị ngoài công lập

C. Đơn vị sự ngoài nghiệp công lập

D. Đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 9: Yêu cầu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Điều 9 là:

A. Khách quan, toàn diện, công bằng, dân chủ

B. Chủ quan, phổ thông, dân chủ

C. Dân chủ, tự do, cơ bản

D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp

Câu 10: Phạm vi điều chỉnh của luật Viên chức quy định về:

A. Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân

B. Quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong sự nghiệp công lập

C. Quyền nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp

D. Quyền của người lao động ngoài cơ quan nhà nước

Câu 11: Điều 16, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non chỉ đạo, tổ chức đánh giá giáo viên mầm non theo:

A. Kết quả đánh giá giáo viên

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

C. Tiêu chuẩn lựa chon giáo viên

D. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Câu 12: Điều 27, Luật viên chức quy định chế độ tập sự trong thời gian:

A. Từ 5 đến 19 tháng

B. Từ 6 đến 21 tháng

C. Từ 4 đến 16 tháng

D. Từ 3 đến 12 tháng

Câu 13: Luật giáo dục 2005 quy định ngày Nhà giáo Việt Nam là:

A. 22 tháng 12

B. 20 tháng 11

C. 20 tháng 10

D. 26 tháng 3

Câu 14: Điều lệ trường mầm non quy định: Đối tượng trẻ em không được tiếp nhận vào học trong các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ:

A. Biếng ăn, gầy yếu

B. Đang mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm

C. Hiếu động nghịch ngợm

D. Không thích đi học

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 16 Câu hỏi
  • Người đi làm