Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 122 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?

A. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

B. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

C. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi giao tiếp với nhân dân 

D. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi được giao trọng trách lớn

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là:

A. Phải chấp hành quyết định của cấp trên và người thi hành không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành 

B. Phải chấp hành quyết định của cấp trên và người thi hành chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành

C. Không phải chấp hành quyết định của cấp trên và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành 

D. Phải chấp hành quyết định của cấp trên

Câu 3: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

A. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ 

B. Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật 

C. Được tăng lương trước thời hạn

D. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

A. Được tuyển dụng theo quy định của pháp luật 

B. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

C. Được bổ nhiệm vào một ngạch 

D. Được công khai giải trình 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

A. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 

B. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân 

C. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

D. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?

A. Được thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần 

B. Được tham gia vào Hội đồng quản trị của khu vực kinh tế tư nhân 

C. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ 

D. Được miễn nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự

Câu 8: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là:

A. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật 

B. Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ 

C. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí 

D. Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm

Câu 9: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm 

B. Cán bộ,công chức được nghỉ lễ 

C. Cán bộ, công chức được nghỉ lễ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động 

D. Cán bộ, công chức được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ lễ

Câu 10: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức? 

A. Được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học 

B. Được bảo đảm quyền tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội 

C. Được cấp nhà ở, phương tiện đi lại 

D. Được bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

A. Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở 

B. Được quyền thành lập công ty hợp danh 

C. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật 

D. Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại

Câu 12: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?

A. Đạo đức của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý 

B. Đạo đức của cán bộ, công chức 

C. Văn hóa giao tiếp ở công sở 

D. Văn hóa giao tiếp với nhân dân

Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp ở công sở 

A. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 

C. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp 

D. Cán bộ, công chức phải công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ 

Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức?

A. Gần gũi với nhân dân 

B. Không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ 

C. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 

D. Có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc

Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?

A. Có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn 

B. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp 

C. Ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc 

D. Phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp

Câu 16: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội 

B. Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi 

D. Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Câu 17: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức 

B. Có tác phong lịch sự 

C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp 

D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân

Câu 18: Việc nào dưới đây không thuộc quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công 

B. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật 

C. Làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước 

D. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi

Câu 19: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?

A. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ 

B. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước 

C. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thi hành công vụ 

D. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 20: Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?

A. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước

B. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thi hành công vụ 

C. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ 

D. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Câu 21: Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?

A. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước 

B. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thi hành công vụ

C. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ 

D. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Câu 22: Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?

A. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước 

B. Những việc cán bộ, công chức không được làm khi thi hành công vụ 

C. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ 

D. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm 

Câu 23: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước?

A. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức 

B. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

C. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định 

D. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm