Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 76 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 9. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2003, trong quá trình lập, phê duyệt, thẩm định quyết toán thu chi ngân sách phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

A. Các khoản thu không đúng pháp luật phải hoàn trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp.

B. Các khoản phải thu nhưng chưa thu phải được truy thu đầy đủ cho NSNN.

C. Những khoản chi không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đủ cho NSNN.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70% đối với các khoản thu nào sau đây?

A. Thuế chuyển quyền sử dụng đất; Lệ phí trước bạ nhà, đất; Thuế nhà, đất.

B. Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

C. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình.

D. a và c đúng.

Câu 4: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, Sở Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn trình UBND tỉnh các dự thảo văn bản nào?

A. Dự thảo quyết định, chỉ thị và  các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài chính

B. Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

C. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

D. Cả a và c đúng.

Câu 6: Theo quy định của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, trường hợp nào sau đây thực hiện việc điều chỉnh dự toán ngân sách?

A. Tăng các nhu cầu chi về ngân sách.

B. Hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp trên đóng trên địa bàn.

C. Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng an ninh.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 10: Theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ nào sau đây?

A. Hỗ trợ thực hiện các chính sách mới do cấp trên ban hành.

B. Hỗ trợ thực hiện các chương trình dự án quốc gia giao cho các cơ quan địa phương thực hiện.

C. Hỗ trợ thực hiện các chính sách mới do cấp dưới ban hành.

D. Cả a, b đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Người đi làm