Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 4

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 875 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 4. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 9: Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định việc Kiểm tra đập định kỳ sau mùa mưa lũ hàng năm nhằm mục đích:

A. Nhằm phát hiện các hư hỏng; theo dõi diễn biến các hư hỏng đã có của đập

B. Để xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão của đập

C. Để đánh giá chung về ổn định đập

D. Để xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du

Câu 11: Những nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc quản lý an toàn đập quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập?

A. Bảo đảm an toàn đập trong xây dựng, quản lý, khai thác

B. Bảo đảm tính liên tục trong quản lý an toàn đập

C. Công tác quản lý an toàn đập phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng và quản lý khai thác hồ chứa nước

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ việc giao công trình thủy lợi cho Tổ chức hợp tác dùng nước, cá nhân phải thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

A. Phải có cán bộ phụ trách kỹ thuật có chứng chỉ về nghiệp vụ thủy lợi do cơ sở đào tạo thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp hoặc bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp (ngành thủy lợi) trở lên

B. Xác định đúng giá trị tài sản tại thời điểm chuyển giao

C. Trường hợp là cá nhân thì phải thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 13: Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ là:

A. Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Lâm nghiệp

B. Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Lâm nghiệp

C. Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thuế; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Hải quan

D. Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thuế; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Câu 14: Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định việc Kiểm tra đập định kỳ trước mùa mưa lũ hàng năm nhằm mục đích:

A. Theo dõi diễn biến các hư hỏng đã có của đập

B. Rút kinh nghiệm công tác phòng chống lũ, bão

C. Đánh giá chung về ổn định đập

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 16: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, những nội dung nào sau đây là quyền của Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi trong hoạt động công ích?

A. Kinh doanh bổ sung những ngành nghề khác

B. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao

C. Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần theo quy định của pháp luật

D. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao

Câu 18: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, mức giảm thủy lợi phí căn cứ vào tiêu chí nào?

A. Tỷ lệ phần trăm (%) thiệt hại sản lượng

B. Tiền Thủy lợi phí bị thất thu

C. Cả a và b sai

D. Cả a và b đúng

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, những nội dung nào sau đây là quyền của Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi trong hoạt động kinh doanh?

A. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị từ nguồn vốn do hoạt động kinh doanh mang lại

B. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao

C. Đặt chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở trong nước, ở nước ngoài theo quy định của pháp luật

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, Bộ Công an có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ và phát triển rừng?

A. Chỉ đạo lực lượng công an xoá bỏ các tụ điểm khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản

B. Thực hiện quản lý về săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã

C. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm xoá bỏ các tụ điểm khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản; trực tiếp điều tra hoặc tiếp nhận việc điều tra và xử lý theo thẩm quyền các tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

D. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm