Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 612 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do tổ chức, cá nhân nào làm Trưởng ban?

A. Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

D. Chủ tịch nước

Câu 3: Theo Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, nội dung nào sau đây không thuộc điều kiện chung an toàn về phòng cháy đối với khu rừng:

A. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định

B. Có trang bị các phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng theo quy định

C. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng trong toàn xã hội

D. Có quy định, nội quy, biển báo, biển cấm lửa được bố trí tại các vị trí quy định, phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng

Câu 4: Một trong các nhiệm vụ của Kiểm lâm được Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định là:

A. Thực hiện việc hợp tác đa phương trong lĩnh vực quản lý rừng và kiểm soát kinh doanh, mua bán động, thực vật hoang dã

B. Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ rừng và kiểm soát kinh doanh, buôn bán thực vật rừng, động vật rừng

C. Hợp tác thế giới trong lĩnh vực bảo vệ rừng và kiểm tra kinh doanh, buôn bán thực vật rừng, động vật rừng

D. Thực hiện việc tài trợ trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và kiểm soát kinh doanh, mua bán thực vật, động vật hoang dã

Câu 6: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo hệ thống thống nhất, là:

A. Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

B. Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

C. Kiểm lâm Trung ương

D. Cả ba phương án a, b, c trên

Câu 7: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do ai thành lập?

A. Chủ tịch nước thành lập

B. Chính phủ thành lập

C. Thủ tướng Chính phủ thành lập

D. Tùy theo cấp độ rủi ro của thiên tai để thành lập

Câu 9: Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức đơn vị quản lý đập có đủ năng lực để quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ đập theo quy định?

A. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương

B. Tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác lợi ích của hồ chứa nước hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý, vận hành khai thác hồ chứa nước

C. a và b đúng

D. Chủ đập

Câu 10: Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh phải dựa vào:

A. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

B. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

C. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

D. Không dựa vào nội dung a, b, c trên

Câu 16: Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh phải dựa vào:

A. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

B. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

C. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước

D. Không dựa vào nội dung a, b, c trên

Câu 17: Theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, căn cứ xây dựng Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước?

A. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

B. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

C. Quy hoạch sử dụng đất cả nước được Quốc hội thông qua

D. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 18: Một trong các nhiệm vụ của Kiểm lâm được Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định là:

A. Thực hiện việc hợp tác đa phương trong lĩnh vực quản lý rừng và kiểm soát kinh doanh, mua bán động, thực vật hoang dã.

B. Thực hiện việc tài trợ trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và kiểm soát kinh doanh, mua bán thực vật, động vật hoang dã.

C. Hợp tác thế giới trong lĩnh vực bảo vệ rừng và kiểm tra kinh doanh, buôn bán thực vật rừng, động vật rừng.

D. Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ rừng và kiểm soát kinh doanh, buôn bán thực vật rừng, động vật rừng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm