Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 11 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/06/2022

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

96 Lần thi

Câu 1:

Điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là?

A. Âm tố chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm vị có trong tất cả ngôn ngữ

B. Âm vị chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm tố có trong tất cả ngôn ngữ.

C. Âm vị có tính chất tự nhiên, âm tố có tính chất xã hội 

D. Âm vị cụ thể, âm tố trừu tượng.

Câu 2:

Có bao nhiêu âm tiết trong câu “This is John’s bicycle”?

A. 5 âm tiết

B. 6 âm tiết

C. 7 âm tiết

D. 8 âm tiết.

Câu 4:

Các âm “m,n,ng,nh” được gọi là phụ âm vang bởi vì?

A. Vì nó nằm ở cuối từ của âm tiết

B. Khi đọc âm thanh vang lên tự nhiên 

C. Luồn hơi thoát ra từ khoan mũi 

D. Cả B và C đều đúng. 

Câu 5:

Trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt, một tiêu chí để phân biệt /p/ và /b/ là:

A. Chuyển động của lưỡi

B. Độ mở của miệng

C. Trường độ

D. Vô thanh - hữu thanh 

Câu 9:

Chọn điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là gì?

A. Âm vị trừu tượng, âm tố cụ thể

B. Âm vị mang tính tự nhiên, âm tố mang tính xã hội 

C. Âm vị mở rộng mọi ngôn ngữ, âm tô bó hẹp ở 1 ngôn ngữ

D. A và B đều đúng. 

Câu 10:

Người ta nói “sing” là một âm tiết gì?

A. Âm tiết khép

B. Âm tiết nửa khép

C. Âm tiết mở

D. Âm tiết nửa mở 

Câu 14:

Phát biểu nào dưới đây đúng về phụ âm?

A. Phụ âm xát luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn

B. Phụ âm tắc luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn

C. Phụ âm rung luồn hơi bị cản trở hoàn toàn

D. Cả A,B và C đều đúng

Câu 15:

Hãy chọn cách miêu tả nguyên âm /i/.

A. Nguyên âm hàng sau, không tròn môi

B. Nguyên âm hàng trước, tròn môi

C. Nguyên âm hàng giữa, tròn môi

D. Nguyên âm hàng trước, không tròn môi

Câu 17:

Trong tiếng Việt, hai đơn vị “nam” và “năm” phân biệt nhau nhờ.

A. Trường độ

B. Cường độ

C. Âm sắc

D. Cao độ. 

Câu 18:

Trong câu “I had bought this dictionary for Nam” có bao nhiêu âm tiết?

A. 9 âm tiết. 

B. 10 âm tiết. 

C. 11 âm tiết. 

D. 12 âm tiết. 

Câu 19:

Đơn vị trừu tượng là đặc điểm của:

A. Âm vị

B. Âm tố

C. Âm tiết

D. Hình vị 

Câu 20:

Chỉ bó hẹp trong ngôn ngữ là đặc điểm của:

A. Âm tố

B. Âm vị

C. Âm tiết

D. Hình vị. 

Câu 21:

Biến thể bị quy định bởi vị trí bối cảnh ngữ âm là gì?

A. Biến thể tự do

B. Biến thể ngẫu nhiên

C. Biến thể kết hợp

D. Biến thể âm tố. 

Câu 22:

Những âm tố cùng thể hiện một âm vị được gọi là:

A. Biến thể hình vị

B. Biến thể âm tiết

C. Biến thể âm tố

D. Biến thể âm vị. 

Câu 23:

Âm vị được thể hiện ra bằng các:

A. Âm tiết

B. Âm sắc

C. Âm tố

D. Hình vị. 

Câu 25:

Hình thức âm thanh của ngôn ngữ là:

A. Ngữ âm

B. Nguyên âm

C. Phụ âm

D. Âm tố.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 96 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên