Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 775 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

81 Lần thi

Câu 1: Phụ âm xát:

A. /v/, /ph/, /m/

B. /v/, /ph/, /t/

C. /v/, /ph/, /h/

D. /v/, /h/, /t/.

Câu 2: Phụ âm môi là:

A. m,n

B. m,ng

C. m,b

D. b,h.

Câu 3: Phụ âm [s], [tr] là:

A. Âm môi

B. Âm mũi

C. Âm lưỡi quặt

D. Âm mặt lưỡi. 

Câu 4: Phụ âm [t], [d], [ t’] là:

A. Âm đầu lưỡi quặt

B. Âm đầu lưỡi răng

C. Âm môi - răng

D. Âm hầu họng. 

Câu 5: Phụ âm [ch], [nh] là:

A. Âm đầu lưỡi răng

B. Âm lưỡi quặt

C. Âm họng

D. Âm mặt lưỡi.

Câu 6: Phụ âm [k], [ng], [g] là:

A. Âm đầu lưỡi

B. Âm cuối lưỡi

C. Âm họng

D. Âm lưỡi quặt.

Câu 7: Phụ âm [h] là:

A. Âm hầu - họng

B. Âm đầu lưỡi

C. Âm mặt lưỡi 

D. Âm lưỡi quặt. 

Câu 8: Ngành danh học có 2 phần đó là:

A. Nhân danh học, địa lý học

B. Nhân danh học, nhân chủng học

C. Nhân danh học, địa danh học

D. Nhân danh học, văn hóa học.

Câu 11: Từ có các loại ý nghĩa:

A. Nghĩa cấu trúc, nghĩa sở chỉ

B. Nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng

C. Nghĩa bóng, nghĩa đen

D. Nghĩa phái sinh, nghĩa từ vựng

Câu 12: Để tránh tác động xấu đến môi trường, người ta sử dụng:

A. Tiếng lóng

B. Nhã ngữ

C. Phương ngữ

D. Tiếng Anh.

Câu 13: Câu “Cô ấy hót hay thật”, “hót” là phương thức:

A. Hoán dụ 

B. So sánh

C. Nhân hóa

D. Ẩn dụ.

Câu 22: Đừng có mà Chí Phèo quá nhé thì “Chí Phèo” là:

A. Nhân hóa.

B. Ẩn dụ

C. Hoán dụ

D. So sánh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 81 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên