Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.4K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

138 Lần thi

Câu 3: Trong câu Ông đang cố giữ cái ghế giám đốc thì từ “ghế” có nghĩa là:

A. Nghĩa thường trực

B. Nghĩa không thường trực

C. Nghĩa tự do

D. Nghĩa hạn chế. 

Câu 4: Nguyễn Duy có câu Áo trắng bây giờ ở đâu? thì “áo trắng” là nghĩa:

A. Nghĩa tự do

B. Nghĩa không thường trực

C. Nghĩa thường trực

D. Nghĩa hạn chế. 

Câu 7: Quan sát câu Tôi đang nghe anh nè! từ “nè” thuộc lớp:

A. Từ địa phương

B. Từ cổ

C. Từ lóng

D. Nhã ngữ.

Câu 8: Câu Bàn tay vàng là:

A. Ẩn dụ

B. So sánh

C. Hoán dụ

D. Nhân hóa 

Câu 9: Câu Nhà bếp phục vụ tốt là:

A. So sánh

B. Nhân hóa

C. Ẩn dụ

D. Hoán dụ. 

Câu 10: Câu Ngưỡng cửa cuộc đời là:

A. Ẩn dụ

B. Hoán dụ

C. So sánh

D. Nhân hóa 

Câu 13: Từ Trạng nguyên là:

A. Từ cổ

B. Từ vay mượn

C. Từ lóng

D. A và B đúng. 

Câu 14: Từ ngữ pháp là:

A. từ chuyên môn

B. từ mới

C. từ cổ

D. từ thuần

Câu 15: Từ “hóa trị” là:

A. từ toàn dân

B. từ mới

C. từ chuyên môn

D. từ cổ.

Câu 16: Từ “khu chế xuất ” là:

A. từ chuyên môn

B. từ mới 

C. từ địa phương

D. từ cổ. 

Câu 17: Từ tivi là từ gì?

A. Từ vay mượn

B. từ cổ 

C. từ mới 

D. từ thuần,

Câu 18: Từ sắc phong là:

A. từ cổ

B. từ thuần

C. từ địa phương

D. từ lóng

Câu 19: Từ trẫm là:

A. từ cổ

B. từ địa phương

C. từ thuần

D. từ lóng. 

Câu 20: Từ đường ray là:

A. từ vay mượn

B. từ thuần

C. từ cổ

D. từ mới

Câu 22: Tính cách của từ là:

A. Đơn vị mang nghĩa nhỏ nhất 

B. Đơn vị mang nghĩa lớn nhất 

C. Khả năng kết hợp từ vựng

D. Thể hiện mối quan hệ giữa từ và ngữ. 

Câu 23: Nhóm từ nào không cùng loại?

A. cats, dogs, pigs

B. walk, run, drink

C. because, be, for

D. because, for, although. 

Câu 24: Căn cứ vào nội dung nào để xác định từ “Gấu trúc” là từ?

A. Cấu tạo

B. Nội dung

C. Cấu trúc.

D. A , B, C đều đúng. 

Câu 25: Từ lung linh được cấu tạo bởi phương thức nào?

A. từ láy

B. từ ghép

C. từ đơn

D. từ phức. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 138 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên