Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 599 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

38 Lần thi

Câu 1: Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Kết quả đã:

A. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, trong đó có viên tổng chỉ huy Đờ Catxtơri

B. Thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất của địch ở Điện Biên Phủ

C. Thủ tiêu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và bắt sống toàn bộ quân địch

D. Cả hai phương án A và B

Câu 2: Đối với cách mạng Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là:

A. Thắng lợi lớn nhất của cuộc đọ sức toàn diện và quyết liệt của quân dân Việt Nam với thực dân Pháp

B. Chiến công đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX

C. Thắng lợi này đã giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt gần 1 thế kỷ ách thống trị của thực dân Pháp, đưa cách mạng  Việt Nam chuyển sang xây dựng XHCN và giành độc lập, thống nhất hoàn toàn

D. Tất cả các phương án trên

Câu 3: Đối với cách mạng thế giới, thắng lợi của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ đã:

A. Góp phần làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thực dân kiểu cũ trên thế giới

B. Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập

C. Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, đó là thắng lợi của  các lực lượng hoà bình, dân chủ và XHCN trên toàn thế giới

D. Cả ba phương án trên

Câu 4: Nêu một số nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam:

A. Nhân dân Việt Nam giàu truyền thống yêu nước; được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Có lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, có chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân và hậu phương kháng chiến vững chắc

C. Sự liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của các nước Trung Quốc, Liên Xô, các nước XHCN

D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy định:

A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, Campuchia

B. Pháp rút quân ra khỏi 3 nước Đông Dương, vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam và sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7-1956

C. Pháp tuyên bố công nhận Việt Nam là một nước tự do

D. Cả hai phương án A và B

Câu 8: Giải pháp ký kết hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương (21-7-1954) đã thể hiện rằng:

A. Tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch là chênh lệch lớn

B. Việt Nam là một nước nhỏ, lại phải đương đầu với các nước đế quốc xâm lược lớn trong bối cảnh quan hệ quốc tế vô cùng phức tạp

C. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tự do của Việt Nam là lâu dài, gian khổ, quanh co, giành thắng lợi từng bước là vấn đề có tính chất quy luật

D. Cả hai phương án B và C

Câu 12: Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào?

A. 10-10-1954

B. 10-10-1955

C. 10-10-1956

D. 1-10-1954

Câu 14: Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam được thông qua tại Hội nghị TƯ, Đại hội nào?

A. Đại hội II

B. Hội nghị TƯ 15 khoá II

C. Đại hội III

D. Hội nghị TƯ 15 khoá III

Câu 15: Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào " Đồng khởi" ở miền Nam năm 1960?

A. Hội nghị Trung ương 12 - Khoá II của Đảng (3-1957)

B. Hội nghị Trung ương 13 - Khoá II của Đảng (12-1957)

C. Hội nghị Trung ương 14 - Khoá II của Đảng (11-1958)

D. Hội nghị Trung ương 15 - Khoá II của Đảng (1-1959)

Câu 18: Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm và từ ngày nào đến này nào?

A. 10 ngày đêm từ 15 đến 25 tháng 10 năm 1970

B. 11 ngày đêm từ 16 đến 26 tháng 11năm 1971

C. 12 ngày đêm từ 17 đến 29 tháng 12 năm 1972

D. 12 ngày đêm từ 18 đến 30 tháng 12 năm 1972

Câu 25: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá II) đã thông qua Nghị quyết về Đường lối cách mạng miền Nam?

A. Hội nghị lần thứ 15

B. Hội nghị lần thứ 16

C. Hội nghị lần thứ 17

D. Hội nghị lần thứ 18

Câu 26: Bản đề cương cách mạng miền Nam do ai chủ trì dự thảo?

A. Phạm Hùng

B. Lê Đức Thọ

C. Phạm Văn Đồng

D. Lê Duẩn

Câu 28: Mỹ - Diệm đã ra luật 10/59 vào thời gian nào?

A. 6/5/1959

B. 10/5/1959

C. 10/10/1959

D. 5/10/1959

Câu 30: Ai được cử làm Bí thư Trung ương cục miền Nam đầu tiên?

A. Phạm Hùng

B. Nguyễn Văn Linh

C. Phan Đăng Lưu 

D. Lê Duẩn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 38 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên