Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 364 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

23 Lần thi

Câu 1: Hệ đếm 60 đơn vị được gọi là:

A. Hội

B. Hệ chi

C. Hệ can chi

D. Hệ can

Câu 3: Biểu tượng cho dương là hình gì?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình elip

D. Hình tròn

Câu 4: Theo quan hệ trên dưới, trước sau, bộ phận nào trên cơ thể con người tương ứng với phần âm?

A. Cằm, lòng bàn tay, bụng

B. Cằm, mu bàn tay, lưng

C. Trán, mu bàn tay, lưng

D. Trán, lòng bàn tay, bụng

Câu 5: Ngũ tạng trong cơ thể con người bao gồm các bộ phận sau:

A. Bàng quang, tâm, can, phế, tì

B. Thận, tâm, can, phế, tì

C. Thận, tâm, can, phế, vị

D. Thận, tâm, đại tràng, phế, tì

Câu 7: Trong quan niệm dân gian, vật tổ của người Việt là cặp:

A. Ông Đồng - bà Cốt

B. Phật Ông - Phật Bà

C. Ông Tơ - bà Nguyệt

D. Tiên - Rồng

Câu 8: Cách nói "Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba; Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" thể hiện tư duy nào của người Việt?

A. Tư duy lưỡng phân lưỡng hợp

B. Tư duy số chẵn

C. Tư duy số lẻ

D. Tư duy sống quân bình

Câu 9: Bộ ba điển hình trong nguyên lí hình thành Tam tài là:

A. Cha - Mẹ - Con

B. Trời - Đất - Người

C. Con người - Không gian - Thời gian

D. Trời - Đất - Nước

Câu 11: Phật giáo ở Việt Nam phát triển cực thịnh vào thời kì nào?

A. Thời Pháp thuộc

B. Thời Nguyễn

C. Thời Lý - Trần

D. Thời Lê

Câu 12: Nội dung cơ bản của học thuyết Phật giáo được khái quát lại thành mấy nhân duyên?

A. 9 (cửu nhân duyên)

B. 3 (tam nhân duyên)

C. 6 (lục nhân duyên)

D. 12 (thập nhị nhân duyên)

Câu 13: Bốn công trình nghệ thuật lớn được gọi là An Nam tứ đại khí gồm:

A. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền, Văn Miếu Quốc Tử Giám

B. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền, Văn Miếu Quốc Tử Giám

C. Chùa Một Cột, Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền

D. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh

Câu 15: Đạo giáo còn được gọi là:

A. Học thuyết Lão - Trang

B. Công giáo

C. Đạo Khổng

D. Ấn Độ giáo

Câu 16: Đạo giáo được hình thành từ quốc gia nào?

A. Thái Lan

B. Ấn Độ

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Câu 17: Mục đích tu của Đạo giáo là gì?

A. Sống lâu

B. Thoát khổ

C. Cứu nhân độ thế

D. Giác ngộ

Câu 18: Xét về nguồn gốc, Ki-tô giáo là tôn giáo của ...............

A. Những học giả phương Tây

B. Những nhà triết học

C. Của các chủ nô La Mã

D. Những người bị áp bức

Câu 20: Ki-tô giáo là tên gọi chung tất cả các tông phái cùng tôn thờ vị nào?

A. Hoàng đế Constatin

B. Jesus Christ

C. M. Luther

D. Thượng đế

Câu 21: Nho Giáo ra đời ở quốc gia nào?

A. Thái Lan

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Việt Nam

Câu 23: Nho giáo là

A. Là một học thuyết kinh tế

B. Là một học thuyết chính trị, đạo đức

C. Một tư tưởng chỉ dành cho nhà nước phong kiến không chính thống

D. Là một học thuyết triết học

Câu 24: Nho giáo còn được gọi là:

A. Chu Công giáo

B. Kinh giáo

C. Đạo đức giáo

D. Khổng giáo

Câu 25: Bộ sách của Nho giáo gồm:

A. Ngũ Kinh, Ngũ luân

B. Tứ Thư, Ngũ thường

C. Tứ Thư, Ngũ Kinh

D. Ngũ luân, Ngũ thường

Câu 26: Ngũ kinh gồm:

A.  Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu

B. Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch

C. Kinh Thi , Kinh Lễ , Kinh Dịch, Kinh Nhạc, Kinh Thư

D. Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu

Câu 27: Nho giáo trở thành quốc giáo thời kì nào?

A. Nhà Lê

B. Nhà Trần

C. Nhà Lý

D. Nhà Nguyễn

Câu 28: Người sáng lập Phật giáo là:

A. Siddhartha Gautama

B. Mạnh Tử

C. Khổng Tử

D. Lão Tử

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 23 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên