Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 6

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 428 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong các chi phí sau chi phí nào Không phải là chi phí giao dịch đối với nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có biểu hiện:

A. Phí giao dịch ngoại tệ mua giao ngay

B. Phí giao dịch mua chứng khoán ở nước ngoài

C. Phí giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn

D. Phí giao dịch quyền chọn

Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến CIP lệch trong thực tế là:

A. Chi phí giao dịch

B. Chi phí giao dịch và xử lý thông tin

C. Thói quen tiêu dùng hàng hoá nhập khẩu

D. Chi phí giao dịch và thu thập xử lý thông tin

Câu 3: Những nhân tố nào cản trở hành vi kinh doanh chênh lệch giá?

A. Yêu cầu ký quỹ khi thiết lập hợp đồng dài hạn

B. Thị trường vốn không hoàn hảo

C. Tính thanh khoản của tài sản tài chính

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Tiêu chí nào người đi vay quyết định vay?

A. Thời hạn khoản vay càng dài càng tốt

B. Chi phí mà giá cao

C. Hợp đồng vay đòi hỏi bảo hành

D. Lãi suất vay thấp nhất

Câu 5: Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư?

A. Lãi suất cao nhất

B. Rủi ro thấp nhất

C. Tính thanh khoản của tài sản thấp nhất

D. Lãi suất thực cao nhất

Câu 8: Trong chế độ tỷ giá thả hối trạng thái cân bằng của luật 1 giá được thiết lập trở lại vì:

A. Sự can thiệp của chính phủ trên thị trường ngoại hối

B. Giá cả hàng hoá thay đổi

C. Sự thay đổi của tỷ giá

D. Không phải các nguyên nhân trên

Câu 9: Tỷ giá ASK (USD/VND) ngân hàng yết giá:

A. Yết giá sẵn sang bán VND

B. Yết giá sẵn sáng mua VND

C. Yết giá sẵn sang bán USD

D. Hạ giá có thể bán USD

Câu 10: Tỷ giá BID (USD/JPY) ngân hàng yết giá:

A. Yết giá sẵn sàng bán USD

B. Hạ giá có thể mua USD

C. Yết giá sẵn sàng bán JPY

D. Hạ giá có thể bán JPY

Câu 11: Tỷ giá ASK (GBP/USD) ngân hàng:

A. Hạ giá có thể bán GBP

B. Hạ giá có thể bán USD

C. Yết giá sẵn sàng mua GBP

D. Yết giá sẵn sàng mua JPY

Câu 12: Tỷ giá ASK (USD/SGD) ngân hàng:

A. Hỏi giá có thể mua SGD

B. Hạ giá có thể bán SGD

C. Yết giá sẵn sàng bán USD

D. B&C

Câu 17: Ngân hàng thương mại là chủ thể cung ứng dịch vụ tài chính chủ yếu trên thị trường ngoại hối vì:

A. Tốc độ thực hiện giao dịch

B. Tư vấn cho khách hàng trên cơ sở phân tích thị trường

C. Có khả năng dự báo chính xác sự biến động tỷ giá trong tương lai

D. Tất cả các câu trên

Câu 18: Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá _______ ?

A. Tỷ giá kỳ hạn

B. Tỷ giá giao ngay

C. Giá thực hiện hợp đồng quyền chọn

D. Các câu trên đúng

Câu 19: Người mua quyền chọn bán tiền tệ có nghĩa là với 1 số lượng nhất định trong 1 khoảng thời gian xác định:

A. Bán quyền chọn mua

B. Có quyền bán 1 đồng tiền

C. Bán quyền được mua

D. Mua quyền bán được

Câu 20: Nếu ngang giá lãi suất tồn tại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có _________ của nhà đầu tư Mỹ:

A. Lợi nhuận = vốn lợi nhuận

B. Tỷ suất sinh lợi = vốn tỷ suất sinh lợi

C. Lãi suất = vốn lãi suất

D. Không phải các câu trên

Câu 24: Ngân hàng A yết giá GBP/USD = 1,52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD = 1,51/52. giả sử phí giao dịch = 0, nhà đầu tư Mỹ sẽ:

A. Mua GBP ở ngân hàng A, bán GBP ở ngân hàng B

B. Mua GBP ở ngân hàng B, bán GBP ở ngân hàng A

C. Bán USD ở ngân hàng A, mua GBP ở ngân hàng B

D. Không tồn tại cơ hội arbitrage

Câu 25: Tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết:GBP/USD = 1,5; Tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: CHF/USD = 0,75 và GBP/CHF = 0,02. Nếu bạn tính tióan tại ngân hàng B, tỷ giá chéo GBP/CHF = 1,515. Giả sử chi phí giao dịch = 0, bạn sẽ có 100,000 USD. 

A. Dùng đôla mua bảng Anh ở ngân hàng A, bán bảng Anh lấy CHF và dùng CHF mua USD tại ngân hàng B

B. Dùng đôla mua CHF, bán CHF lấy GBP ở ngân hàng B, bán GBP lấy USD ở ngân hàng A

C. Mua đôla tại ngân hàng A, chuyển đổi đôla sang CHF ở ngân hàng B, rồi chuyển đổi CHF sang GBP

D. Không câu nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên