Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 2

Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 286 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Khi nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ thì điều gì sẽ xảy ra?

A. Xuất khẩu tăng

B. Nhập khẩu tăng

C. Nhập khẩu giảm

D. Xuất khẩu giảm

Câu 3: Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng có thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:

A. Thời gian có thể rút vốn vay

B. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc mà chỉ phải trả nợ lãi

C. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi d. Không có câu nào đúng

Câu 4: Trong các loại tài sản đảm bảo dưới đây, loại nào tốt nhất đối với ngân hàng:

A. Đất có giấy tờ hợp pháp tại khu du lịch

B. Nhà tại trung tâm thương mại của thành phố

C. Bảo lãnh của bên thứ ba bất kỳ, kể cả của ngân hàng

D. Số tiết kiệm do chính ngân hàng cho vay phát hành

Câu 5: Bạn hãy chọn nhân tố quan trọng để quyết định cho vay:

A. Tính khả thi và hiệu quả của khoản vay

B. Doanh nghiệp có khả năng vay vốn ngân hàng khác

C. Tình hình tài chính lành mạnh

D. a và c đúng

Câu 6: Trong các chỉ tiêu dưới đây, chỉ tiêu nào đánh giá khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp:

A. Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản có

B. Doanh thu ròng/Tổng tài sản có

C. Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản có

D. Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá:

A. 15% vốn tự có của tổ chức vay vốn

B. 15% vốn tự có của của tổ chức tín dụng cho vay

C. 15% vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng cho vay

D. 15% lợi nhuận hàng năm của tổ chức tín dụng cho vay

Câu 8: Lợi ích của việc đa dạng hoá đầu tư là:

A. Giảm độ rủi ro của tập hợp các tài sản đầu tư

B. Tăng tỷ suất lợi nhuận dự kiến trên mỗi tài sản

C. Giảm độ rủi ro của mỗi tài sản

D. Tăng tỷ suất lợi nhuận của tập hợp các tài sản

Câu 9: Vai trò của ngân hàng phát hành:

A. Thông báo L/C

B. Kiểm tra chứng từ

C. Mở và thanh toán L/C

D. b và c đúng

Câu 10: Tài khoản tài sản nợ là các tài khoản phản ánh:

A. Nguồn vốn của ngân hàng

B. Tài sản của ngân hàng

C. Cả 2 phương án trên

D. Không có câu nào đúng

Câu 13: Người thụ hưởng là người cầm Séc mà tờ séc đó:

A. Có ghi tên người được trả tiền là chính mình

B. Không ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ “trả cho người cầm séc”

C. Đã chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục

D. Tất cả các phương án trên

Câu 15: Nghĩa vụ thanh toán Séc chuyển khoản thuộc về:

A. Khách hàng phát hành séc

B. Ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản

C. Cả A và B

D. Không có câu nào đúng

Câu 16: Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Tài sản có và vốn chủ sở hữu không thay đổi

B. Tài sản có giảm và vốn chủ sử hữu tăng

C. Tài sản có và tài sản nợ giảm

D. Tài sản có và vốn chủ sở hữu giảm

Câu 17: Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dựa trên:

A. Giá trị hiện tại

B. Chi phí lịch sử

C. Giá thị trường

D. Khả năng sinh lợi

Câu 18: Hiện tượng lãi suất âm xảy ra:

A.  Lãi suất danh nghĩa > tỷ lệ lạm phát

B. Lãi suất danh nghĩa = tỷ lệ lạm phát

C. Lãi suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát

D. Lãi suất danh nghĩa =< tỷ lệ lạm phát

Câu 20: Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:

A. NPV bằng đầu tư ban đầu

B. NPV có thể < 0 nhưng IRR (Internal Rate of Return) tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng

C. NPV > 0

D. NPV có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 nhưng IRR của dự án lớn hơn lãi suất cho vay

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm