Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 11

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 224 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Thời hạn cho thuê tài chính được xác định dựa vào yếu tố:

A. Thời gian hữu dụng của tài sản

B. Khả năng trả nợ thuê của bên thuê

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 4: Tiền lãi trong cho thuê tài chính bao gồm:

A. Tiền lãi trong thời gian hình thành tài sản cho thuê

B. Tiền lãi trong thời hạn cho thuê

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Việc cơ cấu lại thời gian trả nợ được thực hiên theo phương thức nào?

A. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ

B. Gia hạn nợ

C. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ

D. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và ân hạn, đảo nợ

Câu 6: Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là:

A. Kế hoạch hoặc phương án sản xuất kinh doanh trong kỳ (1 năm)

B. Khả năng tài chính của khách hàng, vốn tự có thực tế tham gia vào dự án hoặc phương án SXKD và nguồn vốn hiện có của ngân hàng

C. Giá trị tài sản đảm bảo tiền vay (nếu cho vay có đảm bảo)

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Bên cho thuê tài chính có thể là:

A. Công ty cho thuê tài chính

B. Công ty tài chính

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10: Công ty A vay ngân hàng thực hiện phương án sản xuất với chi phí như sau:

A. 3.000 triệu đồng

B. 3.200 triệu đồng

C. 3.500 triệu đồng

D. 2.900 triệu đồng

Câu 11: Công ty A vay ngân hàng thực hiện phương án sản xuất với chi phí như sau:

A. 2.500 triệu đồng

B. 2.900 triệu đồng

C. 2.800 triệu đồng

D. 3.000 triệu đồng

Câu 12: Công ty A vay ngân hàng thực hiện phương án sản xuất với chi phí như sau:

A. 2.800 triệu đồng

B. 2.600 triệu đồng

C. 2.500 triệu đồng

D. 2.720 triệu đồng

Câu 13: Công ty A vay ngân hàng thực hiện phương án sản xuất với chi phí như sau:

A. 65,75 triệu đồng

B. 65,775 triệu đồng

C. 65,777 triệu đồng

D. 65,776 triệu đồng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên