Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án - Phần 2

Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 382 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 6: Doanh nghiệp A cần vay 1 khoảng vốn 8 tỷ đồng trong 7 năm. Có 4 phương án sau:

A. Phương án 1

B. Phương án 2

C. Phương án 3

D. Phương án 4

Câu 19: Tính giá trị của 120 triệu đồng đầu tư theo lãi kép theo lãi suất 4%quý. Thời gian đầu tư là 2 năm.

A. 164,21 triệu đồng

B. 164,22 triệu đồng

C. 164,23 triệu đồng

D. 164,24 triệu đồng

Câu 22: Ông A vay của ngân hàng 400 triệu đồng, lãi kép 9%/năm, kỳ ghép lãi 6 tháng, vốn và lãi trả một lần khi đáo hạn. Lệ phí vay 0,5% vốn gốc. Tính lãi suất thực cho thời hạn vay 3 năm và kỳ hạn vay 1 năm?

A. Với n=3 năm: it=8,44%/năm; với n=1 năm: it=9,52%/năm

B. Với n=3 năm: it=8,52%/năm; với n=1 năm: it=9,44%/năm

C. Với n=3 năm: it=8,33%/năm; với n=1 năm: it=9,47%/năm

D. Với n=3 năm: it=8,47%/năm; với n=1 năm: it=9,33%/năm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án

Chủ đề: Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên

Cùng chủ đề Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án