Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án

Ôn tập Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án

  • 14/09/2021
  • 54 Câu hỏi
  • 666 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn sinh viên Bộ câu hỏi Trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án. Bộ tài liệu bao gồm hơn 54 câu hỏi có đáp án chi tiết đi kèm. Hy vọng với tài liệu này, sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

14/09/2021

Điểm TB

3.3

Tham gia thi

37 Lần thi