Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 501 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

42 Lần thi

Câu 8: Cần làm điều gì để thêm hai gettys bổ sung cho runlevel 3?

A. / etc / inittab

B. / usr / local / etc / getty.conf

C. / etc / rc.dlinit.d / inittab

D. / etc / termcap 

Câu 10: Một nhân viên mới gặp vấn đề với tài khoản đăng nhập : /ect/passwd file: User1:*:51:501:John Doe:/home/user1:/bin/bash Điều nào là sai ở /etc/passwd :

A. UID không hợp lệ.

B. Tài khoản này đã bị khóa.

C. Không được có khoảng trống giữa họ và tên

D. UID và GID phải phù hợp. 

Câu 15: Một máy chủ lớp C có địa chỉ IP sau: 192.168.1.2 mạng mặc định và địa chỉ broadcast là gì?

A. Network: 192.168.1.0; Broadcast: 192.168.1.2555

B. Network: 192.0.0.1; Broadcast: 192.0.0.2

C. Network: 192.0.0.0; Broadcast: 192.168.1.0

D. Network: 192.168.1.1; Broadcast: 192.168.1.0 

Câu 21: Một lệnh mới được cài đặt và không thực hiện đúng. Nó tạo ra quá nhiều chẩn đoán để đọc trên màn hình và không ghi vào một file log. Điều gì sau đây sẽ làm xuất ra tiến trình mới:

A. Thực hiện những thay đổi / etc / syslog.conf

B. Khởi lệnh như một daemon.

C. Thêm dòng lệnh chuyển hướng vào dòng lệnh.

D. Khởi động lệnh nền. 

Câu 22: Một kỹ thuật khởi động máy PC và ghi nhận rằng không có bốn thiết bị ATA nào được phát hiện.Xác nhận rằng thiết bị đã được lắp ráp đúng cách, thể chất kết nối với bộ điều khiển ATA và cung cấp năng lượng, và jumpered cách chính xác. Vấn đề nào sau đây có thể diễn ra:

A. Không có máy tính hỗ trợ bốn thiết bị ATA.

B. Các thiết bị ATA chưa được thiết lập với cấu hình đĩa. 

C. BIOS không xuất hiện để hỗ trợ các thiết bị ATA.

D. Các thiết lập CMOS được thiết lập để bỏ qua tất cả các thiết bị ATA.

Câu 23: Một nhóm các tài khoản người dùng muốn tạo ra cho họ. Họ muốn truy cập vào một ứng dụng cụ thể trên máy chủ. Nhóm này đòi hỏi phải chia sẻ các tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng các ứng dụng. Phương pháp gì sẽ được sử dụng để thực hiện các mục tiêu này?

A. Theo root, chạy lệnh groupadd để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó sử dụng lệnh để tạo tài khoản người dùng.   Theo root, chạy lệnh adduser để tạo tài khoản của người sử dụng, sau đó chỉnh sửa

B. Theo root, chạy lệnh adduser để tạo ra các nhóm chia sẻ, sau đó adduser để tạo tài nười dùng.

C. passwd để thay đổi cho mỗi người dùng GID.

D. Không thể thực hiện được 

Câu 24: Dòng lệnh gì sẽ cho phép một quản trị viên thêm số điện thoại của người dùng hiện vào hệ thống như là một bình luận?

A. echo bsmith:x:502:502:555-1234:/home/chris:/bin/bash> /etc/passwd

B. usermod –c 555-1234 bsmith

C. modinfo –u bsmith 555.1234

D. useradd –u bsmith –c 555-1234 

Câu 26: Một người sử dụng kết nối một thiết bị SCSI, máy quét vào máy tính của mình. Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp, máy quét không hoạt động chính xác khi được điều khiển bởi phần mềm. Tất cả các lý do sau đây là có thể TRỪ

A. ID SCSI được đặt không chính xác.

B. Các thiết bị cuối không phải là chấm dứt.

C. Có một cuộc xung đột IRQ giữa các máy quét và các thiết bị khác.

D. Các thiết bị quét bị hư hỏng. 

Câu 27: Nhiệm vụ nào sau đây là quan trọng nhất,tốt nhất khi thực hiện cài đặt mới của Linux cho một khách hàng?

A. Áp dụng các bản vá mới nhất và cập nhật của hệ điều hành và các ứng dụng.

B. Sử dụng các thiết lập mặc định trong khi cài đặt và thay đổi tùy chỉnh sau khi hệ điều hành đang chạy và xác nhận.

C. Tất cả tài liệu thiết lập cấu hình được sử dụng trong khi cài đặt.

D. Sử dụng một phân phối duy nhất cho hệ điều hành, tiện ích, và các ứng dụng.

Câu 30: Media Access Control(MAC) là gì trong địa chỉ của một giao diện Ethernet?

A. Nhận diện được khi sử dụng chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các router.

B. Khoá mật mã được sử dụng cho IPSEC.

C. 32-bit địa chỉ đó thường được liên kết với một tên hợp lý.

D. Hệ thập lục phân số mà làm cho một thẻ giao diện mạng là duy nhất.

Câu 33: Lợi thế của việc sử dụng một cổng khả năng mở rộng (ECP) là gì so với qua một cổng song song nâng cao (EPP)?

A. Omni-hướng truyền thông

B. Bi-hướng truyền thông.

C. Daisy loạt khả năng. 

D. Trực tiếp truy cập bộ nhớ (DMA) khả năng

Câu 34: Một máy in mới đã được cài đặt và tập tin printcap đã được chỉnh sửa. Máy in đã sẵn sàng sử dụng chưa?

A. Không, vì daemon máy in phải được khởi động lại.

B. Có, bởi vì các máy in tập tin cấu hình được đọc mỗi khi spool máy in được sử dụng.

C. Có, bởi vì nó là cần thiết để chạy chương trình gọi là printcap mà tạo ra một tập tin riêng biệt được sử dụng bởi daemon máy in. 

D. Không, vì đó cũng là một daemon spool và sẽ cần phải được khởi động lại. 

Câu 37: Bạn thay đổi /etc/lilo.conf để gây ra một khởi động: hiển thị để nhắc nhở, tuy nhiên, khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, bạn vẫn không được không được nhắc nhở. Bạn nên làm gì?

A. Đổi tên file cấu hình của bạn vào /etc/lilo.conf.new.

B. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –u.

C. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo.

D. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –t.

Câu 38: Đâu là những tập lệnh khởi động được định nghĩa?

A. /etc/start

B. /etc/scripts

C. etc/init.d

D. /etc/inittab 

Câu 40: Bạn đã làm thay đổi /etc/inittab sau khi cài đặt UPS của bạn. Làm thế nào để bạn thay đổi cấu hình mà không cần phải khởi động lại máy tính của bạn hoặc người dùng của bạn log off?

A. Vấn đề là nguồn lệnh /etc/inittab.

B. Vấn đề là lệnh init q

C. daemon init chỉ đọc tập tin cấu hình của nó trong quá trình khởi động.

D. Thay đổi runlevel sang chế độ người sử dụng duy nhất. 

Câu 41: Bạn phải làm gì để thay đổi kiểu runlevel của hệ thống của bạn?

A. halt [runlevel]

B. sys.init [runlevel]

C. init [runlevel]

D. /etc/inittab 

Câu 42: Bạn đã cài đặt một thiết lập thêm các trang con nhưng trong tiếng Tây Ban Nha. Bạn có một người dùng muốn sử dụng các trang web tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh. Bạn nên làm gì để thực hiện việc này?

A. Hướng dẫn người sử dụng trong cách thiết lập lại biến MANPATH

B. Chỉnh tập tin man.config nằm trong thư mục chính của người dùng.

C. Hiệu chỉnh cấu hình. Tập tin nằm trong thư mục chính của người dùng.

D. Bạn chỉ có thể có một phiên bản của trang được cài đặt trên hệ thống của bạn tại một thời điểm.

Câu 44: Bạn có một người kỹ thuật viên sẽ đến trong vài giờ sau khi cài đặt phần cứng mới trong hệ thống của bạn. Bạn không muốn để cho anh ta biết password của root, nhưng anh ta cần để có thể tắt máy tính, hệ thống. Làm thế nào bạn có thể thực hiện việc này?

A. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.conf file.

B. Cho anh password của root và thay đổi nó vào hôm sau

C. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.allow

D. Bạn không thể làm điều này, chỉ có người chủ có thể chạy lệnh tắt máy. 

Câu 45: Mà các báo cáo sau đây là không đúng sự thật về LILO?

A. Phải thay thế khi khởi động trên đĩa cứng của bạn.

B. Nó có thể được sử dụng trên một đĩa mềm để khởi động Linux.

C. Nó có thể chỉ định tối đa 16 hình ảnh khởi động khác nhau.

D. Nó sẽ làm việc với hệ điều hành khác như DOS và Windows. 

Câu 49: Lệnh nào sau đây sẽ kết hợp các nội dung của tập tin Tom và Betty thành một tập tin mới được gọi là Friends:

A. more tom betty > friends

B. at tom betty > friend

C. ls tom betty > friends

D. cat tom; cat betty > friends 

Câu 50: Điều nào của các mục sau đây sẽ không quan trọng để bạn ghi tài liệu hệ thống của bạn?

A. Các ứng dụng được cài đặt.

B. Vấn đề gì với hệ thống bạn đã có.

C. Bất kỳ bản vá lỗi nào bạn đều có thể áp dụng.

D. Khi đã đăng nhập người sử dụng mỗi ngày

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 42 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm